Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

KŘP hl. m. Prahy, OSZBM Praha IV - oznámení o nálezu zbraně

KŘP hl. m. Prahy, OSZBM Praha IV zveřejňuje na základě zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o nálezu střelné zbraně, vedeno pod Č.j. KRPA -135505-6/ČJ-2017-0014IY 

 PCR00ETRpo67704457 

Č.j.KRPA – 135505-6/ČJ-2017-0014IY                                                                                                                                 Praha 8. března 2018

Oznámení o nálezu zbraně

            V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

            Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:

»          nekompletní samonabíjecí pistole pravděpodobně španělské výroby, ráže 7.65 mm Browning, výrobní číslo bylo přebroušeno, dochované trojčíslí je „121“ s jedním nepříslušným zásobníkem,

 jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, OSZBM Praha IV se sídlem Praha 4, Soukalova 3408 dne 12.04.2017. Nález byl na adrese Praha 4, Mařatkova 916/6.

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle  ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.

            Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem  14.09.2018

            Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval: Pavel Hejda

                                                                                                                                                      npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                                                                                   vedoucí oddělení služby pro zbraně

                                                                                                                                                     a bezpečnostní materiál Praha IV

Vyvěšeno dne :  13.03.2018

Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem