Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

KŘP hl. m. Prahy, OSZBM Praha IV - oznámení o nálezu zbraně

KŘP hl. m. Prahy, OSZBM Praha IV zveřejňuje na základě zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o nálezu střelné zbraně, vedeno pod Č.j. KRPA-58666-4/ČJ-2018-0014IY 

PCR00ETRpo67730502   

Č.j.KRPA – 58666-4/ČJ-2018-0014IY                                                                                                                              Praha 12. března 2018

Oznámení o nálezu zbraně

            V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

            Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:

»          jednoranová puška – malorážka DUO, ráže .22 Lolng Rifle, výrobní číslo 305,

jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, SKPV Praha IV se sídlem Praha 4, U Plynárny 2 dne 21.10.2017. Nález byl na adrese Praha 10, Křemelná 913/8.

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle  ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.

            Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem  14.09.2018

            Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval: Pavel Hejda

  

                                                                                                                                             npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                                                                        vedoucí oddělení služby pro zbraně

                                                                                                                                        a bezpečnostní materiál Praha IV

Vyvěšeno dne :  13.03.2018

Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem