Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Yurii RADIONOV

Č.j.:KRPS-108439-37/ČJ-2017-010023-SV 

Yurii RADIONOV

nar. 10.04.1976

státní příslušnost UKR

Potushnyaka 17, 906 15 Bychkiv

Rakhivskyi raion, Zakarpatska oblast, UKR                

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Yurii Radionov, nar. 10.04.1976, státní příslušnost  Ukrajina

  

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. KRPS-108439-35/ČJ-2017-010023-SV

 ze dne 1. listopadu 2017

Rozhodnutí o nákladech řízení č.j. KRPS-108439-36/ČJ-2017-010023-SV

 ze dne 1. listopadu 2017

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí v každý pracovní den v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

prap. Mgr. Bc. Veronika Vrtalová
inspektor
oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem