Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vasyl POP

Č. j. KRPS-232060-30/ČJ-2017-010023-SV 

Č. j.  KRPS-232060-30/ČJ-2017-010023-SV

Kladno 3 - Dubí  9. listopadu 2017

Počet stran: 1

nar. 15. 02. 1968

státní příslušnost: UKR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14. 08. 2017, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Vasyl POP, nar. 15. 02. 1968 v obci Drahovo, státní příslušnost: Ukrajina, trv. bytem: nezjištěno.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o správním vyhoštění, vedené pod č.j.: KRPS-232060-28/ČJ-2017-010023-SV               ze dne 09.11.2017

a

Rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady, vedené pod č.j.: KRPS-232060-29/ČJ-2017-010023-SV ze dne 09.11.2017

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

            Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí, každý pracovní den v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

nprap. Jakub Kvítek

vrchní inspektor cizinecké policie

oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem