Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

 • OBECNÉ INFORMACE
 •  
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2010
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2011
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2012
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2013
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2014
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2015
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2016
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2017
 • ŽÁDOSTI ZA ROK 2018

OBECNÉ INFORMACE

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na Internetu). O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - doc (31 kB), pdf (29 kB)

   
 • Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - doc (31 kB), pdf (29 kB)
   

 

 

ŽÁDOSTI ZA ROK 2010

9)
Odpověď na žádost o podání informace, kde konkrétně může Městská policie Březová n. Svitavou měřit rychlost, případně zdůvodnění těchto míst
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

8)
Odpověď na žádost o podání informace, zda se policie - Územní odbor Chrudim, vyjadřovala k možnosti umístění brány, popřípadě jiné překážky na místní komunikaci v obci Hamry a pokud ano, tak znění a odůvodnění vyjádření
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

7)
Odpověď na žádost o podání informace, za Státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí vydalo vyjádření Policii ČR - Územnímu odboru Ústí nad Orlicí týkající se zjišťování množství alkoholu v krvi 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

6)
Odpověď na žádost o podání informace, za jakých podmínek může Městská policie Březová n. Svitavou měřit rychlost 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

5)
Odpověď na žádost o podání informace, k vyjádření tiskové mluvčí do médiím
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

4)
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informaci k dopravní nehodě na Svitavsku
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

3)
Odpověď na žádost o podání informace o počtu radarů a jejich využitelnosti u policie v Pardubickém kraji, o služebních vozidlech, motocyklech a nakládání s odpady u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

2)
Odpověď na žádost o zaslání dokumentu 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

1)
Odpověď na žádost ohledně vlastnictví či provozování stacionárních radarů
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ



 

ŽÁDOSTI ZA ROK 2011

9)
Odpověď na žádost o sdělení, zaslání dokumentů ke konkrétnímu přestupkovému jednání
nprap. Eva Maturová

8)
Odpověď na žádost o sdělení, kolikrát došlo v daném časovém období k měření rychlosti v ulici  Na Záboří v Pardubicích.
nprap. Eva Maturová

7)
 Odpověď na žádost o sdělení, zda je konkrétní osoba trestně stíhána
nprap. Eva Maturová

6)
Odpověď na žádost o sdělení, jaká místa byla určena Policií ČR k měření rychlosti pro rok 2011 v Březové nad Svitavou.
nprap. Eva Maturová

5)
Odpověď na žádost o sdělení, kdo, kterým médiím a v jakém rozsahu poskytl informace o vyšetřovaném případu
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

4)
Odpověď na žádost o sdělení, jaká místa byla určena Policií ČR k měření rychlosti Městské policii Lázně Bohdaneč
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

3)
Odpověď na žádost o vyjádření, zda tazatel může žádat infomrace
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

2)
Odpověď na žádost o informace ze spisu
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

1)
Odpověď na žádost o podání informace, která se týkala statistických dat počtu polcisitů a nápadu trestné činnosti na vybraných obvodních odděleních policie v Pardubickém kraji
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

ŽÁDOSTI ZA ROK 2012

13)
Žádost o informaci týkající se územní působnosti a počtu prováděného měření rychlosti v obci Bezděkov v období od 1. 7. – 30. 9. 2012.
"Jelikož tato obec spadá do územní působnosti našeho kraje, byla žádost ještě téhož dne postoupena na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Obec Bezděkov spadá do územní působnosti Obvodního oddělení Pardubice IV, které sídlí na adrese: Rožkova 1684, 530 02 Pardubice. Vedoucím oddělení je npor. Bc. Karel Skála, telefonní kontakt na dozorčí službu je 974 566 731. Co se týká měření rychlosti, tak Dopravní inspektorát Pardubice za období  od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 v tamní lokalitě prováděl měření rychlosti 4krát s časovou dotací 11 hodin. Za tuto dobu zde zjistil 8 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v souhrnné výši 6 300,- Kč. Měření rychlosti dne 30. 9. 2012 ve Vámi dotazované obci provádělo i obvodní oddělení Pardubice IV, ale při jejich výkonu služby nebyly zjištěny žádné přestupky týkající se překročení nejvyšší povolené rychlosti."
 
12)
Žádost o informaci, jaké zbraně má evidované manžel tazatelky. Na tuto žádost bylo zpracováno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.
 
11)
Žádost o kopii spisového materiálu ve věci, kde je žadatelka oznamovatelkou. Oznamovatelka byla vyrozuměna podle § 65 trestního řádu o odložení věci. Na základě naší odpovědi podala stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace. Stížnost byla posltoupena nadřízenému orgánu - Ministerstvu vnitra ČR
 
10)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Sezemice. Dokumenty naleznete zde.
 
9)
Žádost o fotokopie dokumentů našeho vyjádření k obnově cesty č. 1801 v katastrálním úřadu obce Krouna. Zaslané dokumenty naleznete zde
 
8)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Ústí nad Orlicí v katastru obce Vysoké Mýto. Dokumenty naleznete zde: 1. dokument, 2. dokument
 
7)
Žádost o informaci, kda Krajské ředitelství policie Pardubického kraje spolupracuje v oblasti poradenských služeb s jinými subjekty. Naše odpověď - nikoliv
 
6)
Žádost o přesné technické parametry služebního vozidla VW Passsat. Vzhledem k tomu, že tato žádost byla zaslána na všechna krajské ředitelství, byla žádost o informace dle zákona č. 106/1999 postoupena na Policejní prezidium ČR, na Ředitelství služby dopravní policie.
 
5)
Žádost o sdělení týkající se plánu společných řízení pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Bousov.
Zaslané materiály jsou k nahlédnutí zde: dok. č. 1, dok. č. 2, dok. č. 3, dok. č. 4, dok. č. 5
nprap. Lukáš Maier
 
4)
Odpověď na žádost o sdělení počtů evidovaných trestných činů za rok 2011 na Obvodním oddělení Chrudim, Holice, a Žamberk. 
nprap. Lukáš Maier

 

3)
Odpověď na žádost o sdělení počtu vozidel vybavených radary pro měření rychlosti a typu zařízení využívaných Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje.
por. Bc. Jozef Bocán
 
2)
Žádost o sdělení týkající se zákonného či nezákonného postupu Městské policie Březová nad Svitavou při měření rychlosti.
Tazatel se zajímal o postup řešení přestupku týkajícího se překročení rychlosti v obci Březová nad Svitavou, který řešila městská policie. Tazatel poukazoval na přestupkové jednání řidiče nákladního vozidla, který byl částečně zachycen na fotografii radarového zařízení a poukazoval na skutečnost, proč byl řešen v blokovém řízení pouze on, nikoli řidič nákladního automobilu. Dále pak žádal vysvětlení, jaké měřící prostředky může městská policie používat, kdo je může obsluhovat a jak má být místo označeno. Z naší strany mu bylo odpovězeno, že Městská policie Březová nad Svitavou měla v dané době úsek, kde měření rychlosti proběhlo, řádně schválený. K postupu strážníků, kdy údajně evidovali pouze jeden přestupek jsme se nemohli vyjádřit, neboť není možné objektivně posoudit, co se v daný okamžik na uvedené komunikaci odehrálo. Tazateli jsme sdělili, aby se s dotazem obrátil na vedení městské policie, která jeho přestupkové jednání evidovala. Naše odpověď ho přiměla k podání stížnosti na způsob vyřízení žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Stížnost jsme postoupili na Ministerstvo vnitra České republiky. Zde s naším postupem při vyřízení žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko.
por. Bc. Jozef Bocán

 
1)
Odpověď na žádost o sdělení týkající se počtů zahájených správních řízení o vyhoštění ukončených nevydáním rozhodnutí o vyhoštění pro překážku rodinného života cizince a v kolika případech týkajících se vyhoštění v roce 2011 z území ČR cizinec argumentoval překážkou rodinného života na území ČR bylo vydáno.
por. Bc. Jozef Bocán

ŽÁDOSTI ZA ROK 2013

ŽÁDOST č. 4

Tazatel požadoval informaci o tom, jak často je vypisován termín zkoušek odborné způsobilosti týkající se vydání zbrojního průkazu skupáiny A-E na našem ředitelství. V odpovědi byl tazatel informován tak, že zkoušky probíhají minimálně jednou za měsíc (dle počtu uchazečů) nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky a že o termínu je žadatel informován minimálně 10 dní před samotným termínem.


ŽÁDOST č. 3

Tazatel se dotazoval na místa schválená pro měření rychlosti pro obecní policii v obci Březová nad Svitavou. Nejedná se o první žádost tohoto tipu, veškeré informace na již zveřeněnou zprávu týkající se dotazu byly žadateli poskytnuty.


ŽÁDOST č. 2.

Žádost nebyla vyhodnocena jako žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.


ŽÁDOST Č. 1

Tazateka žádala informace, jakým způsobem byl vybrán dodavatel, který našemu Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje poskytuje pevné hlasové služby a datové služby.

Naše odpověď:

Veřejná zakázka na služby s názvem „Zajištění datových a hlasových služeb v rámci KŘP Pardubického kraje“ byla realizována veřejným zadavatelem ČR – Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to písemnou výzvou k jednání s předchozím dodavatelem předmětných služeb, učiněnou dne 12. 3. 2012, pod č.j. KRPE-16107-2/ČJ-2012-1700NE-VZ.
 
Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění hlasových a datových služeb, do té doby poskytovaných v rámci systému Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) na základě koncepce schválené Usnesením Vlády ČR č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006. Dne 27. března 2012 končila platnost prováděcích smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy na poskytování datových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy ze dne 28. března 2007, ve znění jejich dodatků, mezi centrálním zadavatelem - Ministerstvem vnitra na straně jedné a poskytovatelem služeb – společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. na straně druhé. Dne 18. ledna 2012 projednala Vláda ČR na své schůzi materiál „Změna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy schválené usnesením vlády č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006“ a svým Usnesením Vlády ČR č. 50 ze dne 18. ledna 2012 o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy uložila veřejným zadavatelům pro zabezpečení nákupu odpovídajících datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy postup podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona pro krajně naléhavý případ.
 
Na základě výběrového řízení byla dne 26. 3. 2012 na dobu určitou s účinností do 28. 3. 2012 uzavřena Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi veřejným zadavatelem na straně jedné a společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336 jako poskytovatelem na straně druhé v celkovém předpokládaném objemu poskytovaného plnění ve výši 2.656.725,24 Kč včetně DPH.
 
Oznámení o zadání zakázky bylo veřejným zadavatelem v souladu s § 83 odst. 1 zákona uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 5. 2012 pod evidenčním číslem zakázky – 216446 a evidenčním číslem formuláře – 7203011016446.
 
Finanční objem skutečných plateb za poskytování pevných hlasových služeb:
  • v roce 2010    1.958.733,- Kč
  • v roce 2011    1.281.024,- Kč
  • v roce 2012    1.065.601,- Kč.
Finanční objem skutečných plateb za poskytování datových telekomunikačních služeb:
  • v roce 2010    2.510.913,- Kč
  • v roce 2011    2.447.453,- Kč
  • v roce 2012    1.743.552,- Kč.
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje využívá připojení k internetu prostřednictvím vnitřní sítě MV, služba není zpoplatněna.
 
Kopie smlouvy s poskytovatelem je přílohou. příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5

 

ŽÁDOSTI ZA ROK 2014

ZÁDOST Č. 14.
Advokátní kancelář žádala zaslání kopie podání vysvětlení ve věci klienta. Dokument jim byl na základě žádosti poskytnut.
 
ŽÁDOST Č. 13.
Tazatel upozornil nejen Policii ČR, al i další orgány na nezákonné vyvěšení volebních plakátů, měl obavu, že se touto záležitostí nikdo nezaobírá, proto požadoval dokumenty, kterými policisté vyzvali kompetentní osoby k jejich odstranění. Žadateli bylo v žádosti vyhověno a dokumenty mu byly poskytnuty.
 
ŽÁDOST Č. 12.
Tazatel zaslal policejnímu orgánu fotografie týkající se přestupkového jednání ze strany nákladní dopravy v obci Bělečko. Žádal vysvětlení, proč policisté tuto situaci nekontrolují, proč policie nevysílá do této lokality hlídky i v ranní době a kdo rozhodl o umístění tohoto dopravního značení. tazateli byla v odpovědi vysvětlena situace týkající se činnosti nejen dopravní policie, zároveň byl informován o tom, kdo dopravní značení vydává a že Policie ČR vydává pouze doporučující stanovisko, nikoliv rozhodnutí, kde bude jaká dopravní značka umístěna.
 
ŽÁDOST Č. 11.
Tazatel žádal o informaci, v kolika případech přibírali policisté našeho ředitelství znalkyni v oboru zdravotnictví MUDr. Gabrielu Léblovou a PhDr. et. Bc. Terezu Soukupovou, Ph.D. Naše odpověď zněla, že ani v jednom případě znalecké posudky ani jedna z nich pro naše ředitelství nevykonávala.
 
ŽÁDOST Č. 9.
Tazatel žádal informaci týkající se měření rychlosti strážníky městské policie v Březové nad Svitavou. Tazateli bylo vyhověno zasláním konkrétních stanovišť i časovými údaji.
 
ŽÁDOST Č. 8.
Tazatel žádal informaci, jaká druhá osoba je podepsána na vyrozumění konkrétního spisového dokumentu z roku 2009. Na vyrozumění ze dne 13. 5. 2009, pod čj. KRPH-4327-17/TČ-2009-050381-LC byla podepsána pouze jedna úřední osoba, a to policejní orgán komisař por. Ing. Lenka Cemperová.
 

ŽÁDOST Č. 7.
Tazatelka žádala informaci, kdy byla pardubickou policií zveřejněna tisková zpráva o dopadení žhářů, kteří zapalovali na území Pardubic kontejnery. Žádosti bylo vyhověno včetně zaslání celého znění tiskové zprávy.

 
ŽÁDOST Č. 6
Tazatel žádal informace týkající se počtu podvodných sňatků v našem kraji. V žádosti zaslal konkrétní tabulku, kterou žádal doplnit pouze konkrétními čísly.
rok
2012
2013
počet osob, u nichž bylo zjišťováno, zda neuzavřely fiktivní sňatek
(§ 69 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb.; otázka č. 1 mé žádosti)
11
12
– z toho počet osob, které policie kontaktovala
(otázka č. 2)
10
11
počet osob, u nichž bylo započato trestní řízení:
– ve stadiu prověřování
(§ 158 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 3)
1
2
– ve stadiu vyšetřování
(§ 161 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 4)
0
0
– z toho ukončeno podáním návrhu na obžalobu
(otázka č. 5)
0
0

 ŽÁDOST Č. 5 
Tazatel žádal informace, na jakých místech mají strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč pro rok 2014 povoleno provádět měření rychlosti. Schválené úseky k měření rychlosti pro rok 2014 pro MPLB jsou ke stažení zde.
 
 
ŽÁDOST Č. 4
Tazatel žádal k nahlédnutí kompletní spisový materiál vedený pod číslem jednacím KRPE-13359/TČ-2010-170381-MK. Žádost byla posouzena dle obsahu, nikoliv dle označení s tím, že nahlížení do spisu řeší trestní řád, nikoliv zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Tazatel podal do 30 dnů stížnost na způsob vyřízení žádosti, v níž mimo jiné uvedl, že spis chtěl prostudovat a následně se případně k věci vyjádřit. Z naší strany bylo na základě stížnosti vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Informační zákon je zřízen pro podkytování konkrétních informací, nikoliv k nahlížení do spisu.


ŽÁDOST Č. 3
Tazatel žádal informaci, jaké náklady (částka) jsou třeba uhradit za roční provoz chrudimské policie. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů mu byly poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 2

Tazatel žádal kopie faktur našeho ředitelství, které byly vyplaceny společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. za poskytnutí licencí k produktům Microsoft v období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů byly tazateli poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 1

Tazatel žádal informaci týkající se míst povolených pro měření rychlosti pro Městskou policii v obci Březová nad Svitavou. Tazateli byla žádost kladně vyřízena, místa jsou totožná s již zmiňovanými místy v roce 2013, které byly taktéž dle zákona 106/1999 Sb., zveřejněny.

 

 

ŽÁDOSTI ZA ROK 2015

12) Žádost byla vzata zpět, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 21. 11. 2015

11) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 2. září 2015

10) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 11. 8. 2015

9) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 20. 7. 2015

8) Zaevidování žádosti a přeposlání na ŘSCP, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 29. červen 2015

7) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 26. červen 2015

6) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 29. červen 2015

5) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 3. červen 2015

4) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 7. květen 2015

3) Žádost byla za dva dny vzata zpět, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 16. únor 2015

2) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 16. únor 2015

1) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 21. leden. 2015                                 

ŽÁDOSTI ZA ROK 2016

12/2016
Tazatelka žádala informace týkající se přesného počtu kriminality v měsíčních intervalech za územé Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrudim, Svitavy, Pardubice a Ústí nad Orlicí  v roce 2015.
Informace ji byly poskytnuty ze strany Policejního prezidia ČR dle služebních obvodů, obvodních a místních oddělení PČR.

11/2016
Dne 1. prosince 2016 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí statistických dat a to konkrétně celkového počtu vyžádaných posudků z oboru písmoznalectví/expertiza ruční písmo/ za období let 2010 – 2015 včetně, s rozdělením na jednotlivé roky, jednotlivé územní odbory a rozdělením kolik posudků bylo vyžádaných ke zpracování na OKTE, případně KÚP a od soukromých znalců.
Krajské ředitelství žádosti vyhovělo zaslané údaje naleznete zde.

10/2016
Tazatel žádal odpovědi na otázky týkající se policejního zásahu v obci Slatina u Vysokého Mýta souvisejícího se zajištěním muničního skladu.
Na jeho otázky bylo v mezích zákona zákona odpovězeno.

9/2016
Dne 1. listopadu 2016 podal tazatel písemnou žádost, v níž žádal sdělení, zda dva zaměstnaneci nejmenovaného úřadu (dále jen „subjekty údajů“) byli dříve zaměstnáni u Policie ČR a případně jaké bylo jejich zařazení.
Povinný subjekt posoudil předmětnou žádost a konstatoval, že požadované informace ohledně subjektů údajů, jsou osobními údaji, které určují příslušnost konkrétní fyzické osoby k Policii České republiky včetně zařazení ke konkrétnímu organizačnímu článku Policie České republiky. Takové informace lze poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu dle § 8a zákona o informacích. Takovým právním předpisem je především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ zákon o ochraně osobních údajů“) a rovněž zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

8/2016
Dne 25. října 2016 tazatel žádal informace týkajících se jednak zaslání opisu konkrétního spisu a rovněž poskytnutí informace, jakým způsobem a v jakých termínech bylo Policii ČR předáno účetnictví firmy XXX pro potřebu soudního znalce (předání se uskutečnilo ve dvou termínech) a dále, kdy bylo účetnictví firmy XXX Policií ČR vráceno.
Vzhledem k vztahu tazatele ke spisu byl poučen, že je třeba zažádat o nahlédnutí do spisu a pořízení případných kopií dle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, že případné pořízení kopií je zpoplatněno přibližně 2,- Kč za černobílou kopii ve formátu A4 a 3,- Kč za oboustrannou kopii ve formátu A4 a kde má o nahlížení do spisu pozažádat.
Co se týče předání účetnictví firmy XXX, tak k předání účetnictví Policii České republiky došlo dne 23. srpna 2007 a 2. října 2007 a k vrácení účetnictví Policií České republiky došlo dne 31. března 2008.

7/2016
Tazatel požadoval informaci, zda Městská policie Sezemice prováděla 18. září 2016 v obci Ráby měření rychlosti v součinnosti s PČR a na místě jí určeném.
Žádosti bylo vyhověno vyjádřením: Krajské ředitelství na základě návrhu MP určilo ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti pro rok 2016 úsek silnice č. II/2985 v obci Ráby, který je vymezen dopravními značkami IS 12a (začátek obce) – IS 12b (konec obce) s tím, že měřený úsek bude vždy končit minimálně 30 m před dopravním značením.

6/2016
Dne 11. července 2016 byly vyžádány informace, v nichž měl být uveden seznam pracovníků policie z dopravního inspektorátu a Služby kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Orlicí od roku 2013 do současnosti.
- K této žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, proti kterému tazatel podal stížnost.

5/2016
Dne 4. července 2016 byla vyžádána informace, zda za posledních 5 let byl k vypracování posudku k jakémukoliv trestnímu řízení, osloven soudní znalec Ing. J.K., Ph.D.. V případě kladné odpovědi žádal tazatel i kopii faktur, které mu byly proplaceny.
- Naše krajské ředitelství služby tohoto soudního znalce za posledních 5 let nevyužilo.

4/2016
Dne 9. června 2016 žádal tazatel informaci o tom, zda se 27. listopadu 2014 dle spisové dokumentace pokusil o sebevraždu, nebo zda chtěl utéct a zda ho policista zachránil a posléze byl odměněn.
1) Událost byla vyhodnocena jako pokus o útěk, nikoliv pokus o sebevraždu.
2) Službu konající policista nebyl odměněn.

3/2016
Dne 27. dubna 2016 nám tazatel zaslal žádost o tyto informace:
1) Má krajské ředitelství ve svém vlastnictví (či jinak k dispozici) vozidla mající zabudovaný rychloměr, respektive radar, kterému již pozbyla platnost metrologického ověření?
2) Pokud existuje vozidlo mající zabudovaný radar s pozbytou platností etnologického ověření, požaduje žadatel sdělení tovární značky tohoto auta (příkladem Škoda, BMW, …), jeho typu (příkladem Superb, Octavia, ….) a barvy (příkladem bílá, černá, atd. anebo zda se jedná o policejní provedení).
3) Pokud existuje vozidlo mající zabudovaný radar s pozbytou platností metrologického ověření, požaduje žadatel sdělení, o jaký druh rychloměru se jedná (příkladem Ramer 7CCD, …).

Krajské ředitelství k bodu č. 1) žádosti uvádí, že nemá ve svém vlastnictví či jinak k dispozici vozidla mající zabudovaný rychloměr, respektive radar, kterému již pozbyla platnost metrologického ověření. Vzhledem k tomuto, jsou otázky v bodech č. 2) a 3) Vaší žádosti irelevantní. Policie České republiky důsledně dbá na to, aby všechny rychloměry používané při výkonu služby měly platná metrologická ověření. Pokud by vůbec existovala služební vozidla se zabudovaným rychloměrem, jehož metrologické ověření pozbylo platnosti, tato zařízení nebudou používána k plnění úkolů při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

2/2016
Dne 22. dubna 2016 podala nejmenovaná společnost písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona o informacích, v níž požadoval sdělení osoby či osob, které jsou držiteli koncesního oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu a oprávnění nebo průkazu pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních.


Povinný subjekt žádost posoudil a došel k závěru, že žádost se skládá ze dvou dotazů, kdy jedním dotazem je dotaz na osobu či osoby mající koncesní oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu a druhým dotazem je dotaz na osobu či osoby mající oprávnění nebo průkaz pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních. Povinný subjekt tak učinil zejména s ohledem na svoji působnost k daným informacím, neboť nevede seznam osob s koncesním oprávněním pro provádění pyrotechnického průzkumu. Požadované informace se vztahují k působnosti Živnostenského úřadu. Vzhledem k tomuto rozhodl povinný subjekt ve výroku I. co do části ohledně „sdělení osoby či osob, které jsou držiteli koncesního oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu“ o odložení této části žádosti, neboť se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích.

Povinný subjekt ve výroku II. část žádosti ohledně „sdělení osoby či osob, které jsou držiteli oprávnění nebo průkazu pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních“ odmítl a požadované informace neposkytnul.

Poskytnutí požadovaných informací žadateli by představovalo nepřiměřený zásah do soukromí dotčených osob s ohledem na čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ustanovení § 8a zákona o informacích. V tomto případě je nutno aplikovat ustanovení § 8a zákona o informacích, neboť se vyžadované informace týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a proto lze tyto údaje poskytnout jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V souladu s ustanoveními § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů je zřejmé, že povinný subjekt není oprávněn v tomto případě poskytnout požadované informace, neboť zde pro to není dán zákonný důvod. Povinný subjekt by se poskytnutím požadovaných informací dopustil správního deliktu dle § 45 zákona o ochraně osobních údajů, neboť by z jeho strany došlo k porušení ustanovení § 8a zákona o informacích ve spojení s ustanovením § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů tím, že sdělením požadovaných informací, by neoprávněně zasahoval do soukromého a osobního života sdělení požadovaných informací nepřevyšuje zájem na ochraně soukromí.

V opačném případě by se jednalo o nespravedlivý a nepřiměřený zásah do práva na soukromí. Povinný subjekt tento názor zaujal s ohledem na odůvodnění žádosti, kde je uvedeno, že žadatel informace požaduje coby uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A“. Vzhledem k tomuto povinný subjekt nespatřuje v žádosti žadatele veřejný zájem na poskytnutí informace, který by ospravedlnil zásah do soukromí dotčených osob, neboť je zřejmé, že se jedná o čistě soukromý zájem žadatele a tak je v této věci dán legitimní důvod omezující žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS. Na základě shora uvedených skutečností proto povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrocích tohoto rozhodnutí uvedeno.

1/2016
Dne 17. dubna 2016 jsme přijali písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona o informacích, v níž je požadováno sdělení:

Kolik trestních oznámení řešila Policie ČR Polička na konkrétní osoby? V jaké věci a s jakým policejním výsledkem a zda Policie ČR Obvodní oddělení Polička dvě nejmenované osoby.

Povinný subjekt žádost žadatele posoudil a žádost odmítl z důvodu ochrany soukromí výše zmíněných osob, vzhledem k tomu, že požadované informace mají povahu osobních údajů, kdy takovým údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Poskytnutí požadovaných informací žadateli by představovalo nepřiměřený zásah do soukromí jmenovaných osob s ohledem na čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ustanovení § 8a zákona o informacích. V tomto případě je nutno aplikovat ustanovení § 8a zákona o informacích, neboť se vyžadované informace týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a proto lze tyto údaje poskytnout jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V souladu s ustanoveními § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů je zřejmé, že povinný subjekt není oprávněn v tomto případě poskytnout požadované informace, neboť zde pro to není dán zákonný důvod. Povinný subjekt by se poskytnutím požadovaných informací dopustil správního deliktu dle § 45 zákona o ochraně osobních údajů, neboť by z jeho strany došlo k porušení ustanovení § 8a zákona o informacích ve spojení s ustanovením § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů tím, že sdělením požadovaných informací, by neoprávněně zasahoval do soukromého a osobního života subjektu údajů. Povinný subjekt s ohledem na čl. 4 odst. 4 LZPS při rozhodování o žádosti rovněž zhodnotil žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS v kontextu s ochranou soukromí jmenovaných osob dle čl. 10 LZPS. Vzhledem k principu proporcionality a racionality povinný subjekt došel k závěru, že v daném případě je vhodné a potřebné chránit soukromí jmenovaných osob, neboť zájem na sdělení požadovaných informací nepřevyšuje zájem na ochraně soukromí a proto není dán legitimní zájem veřejnosti na prolomení práva na ochranu soukromí. V opačném případě by se jednalo o nespravedlivý a nepřiměřený zásah do práva na soukromí. Povinný subjekt tento názor zaujal s ohledem na skutečnost, že jmenované osoby nejsou příjemci veřejných prostředků ve smyslu § 8b zákona o informacích a ani nejsou veřejně činnými osobami, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy. Povinný subjekt v tomto spatřuje legitimní důvod omezující 3 žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS.

ŽÁDOSTI ZA ROK 2017

Žádost č. 29
Tazatel požadoval informace ohledně počtu a druhu dopravních nehod na ulici Pražské, v úseku od křižovatky Školní/Pražská po nadjezd Paramo, v období let 2016 a 2017 (do konce 11/2017)

Odpověď:
viz přiložená tabulka - odkaz zde

Žádost č. 28
Tazatel požadoval vydání kopie anonymního trestního oznámení (bez příloh) a kopie usnesení o odložení uvedeného trestního oznámení.

Odpověď:
Tazateli byly kopie vydány avšak s anonymizovanými osobními údaji.

Žádost č. 27
Tazatelka požadovala poskytnutí statistických přehledů kriinality za rok 2016 u konkrétních obvodních oddělení PČR Pardubice.

Odpověď:
Data byla žadatelce vydána.

Žádost č. 26
Tazatel žádal informace ke dvěma incicentům, konkrétně, zda k jisté události došlo na židovském hřbitově a dále takové informace k události, aby jí mohlo idnetifikovat státní zastupitelství.

Odpověď:
Tazateli bylo sděleno, že se o židovský hřbitov nejedná a k druhé  části dotazu mu byla sdělena spisová značka.

Žádost č. 25
Tazatel dne 15. 10. 2017 žádal informace o nákladech na zhotovení energetického posudku pro účelové zařízení na adrese Trpišov čp..5, kdy nám byl posudek doručen včetně závěrů s evidenčním listem energetického posudku. Veškeré odpovědi i vyžádané dokumenty mu byly poskytnuty.

Žádost č. 25
Tazatel 11. 7. 2016 požadoval jmenný seznam policistů zařazených na Dopravním inspektorátu ÚO Ústí nad Orlicí včetně seznamu policistů Služby kriminální policie a vyšetřování téhož územního odboru. V uvedené věci bylo po odvolání a podnětu k přezkoumání rozhodnutí částečně vyhověno s tím, že mu byl poskytnut seznam dopravního inspektorátu, druhá část byla zamítnuta.

Žádost č. 24
Tazatel v postavení oznamovatele a adresáta Vyrozumění k jeho podání žádal zaslání kopie Unesení v uvedené věci a kopii dokumentů, na jejichž základě bylo ve věci rozhodnuto.

Odpověď:
Tazateli bylo usnesení odesláno.

Žádost č. 23
Dne 2. října 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o průběhu a výsledku šetření trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671, a to v maximálním možném rozsahu, zejména zda bylo jednání v tomto trestním oznámení shledáno jako přestupek (přestupky) či trestný čin (trestné činy), zda v návaznosti na toto oznámení bylo zahájeno trestní stíhání některé z osob v něm uvedených a s jakým výsledkem.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto Vaší žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovuje a činí následující vyjádření. Krajské ředitelství k Vašemu dotazu uvádí, že ve věci Vašeho trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671 je z části vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě, které bylo následně postoupeno na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích k přijmutí opatření a z části je Vaše trestní oznámení dále prověřováno, zda nedošlo k dalšímu protiprávnímu jednání. Krajské ředitelství k dnešnímu dni nedisponuje informací, že by ve věci bylo pravomocně rozhodnuto.

Žádost č. 22
Dne 25. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se informací ohledně krátkodobé ochrany osob a poskytnutí následující statistiky:
1) počet případů/ případně chráněných osob u kterých byla krátkodobá ochrana poskytnuta – termínově prosím od počátku poskytování dané ochrany na území Pardubického kraje, ideálně statistika dle jednotlivých let (pro přehled posílám tabulku,která byla vypracována KŘP hlavního města Prahy)
2) o informace, jaké formy ochrany byly využívány/se využívají nejvíce při poskytování krátkodobé ochrany na území Pardubického kraje (rozdělení na fyzická ochrana,dočasná změna pobytu, použití zabezpečovací techniky, poradensko - preventivní činnost).

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a v připojené příloze zasílá tabulku obsahující požadované informace.

Pardubice

Počty případů

Celkový počet osob

Fyzická ochrana

Dočasná změna pobytu

Použití zabezpečovací techniky

Poradensko-preventivní činnost

2010

0

0

0

0

0

0

2011

11

14

5

2

5

11

2012

0

0

0

0

0

0

2013

4

5

3

0

3

5

2014

0

0

0

0

0

0

2015

1

1

0

0

1

1

2016

2

4

4

1

1

2


Žádost č. 21
Dne 13. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se konkrétně poskytnutí statistických přehledů kriminality za roky 2010 až 2015 v jednotlivých městských obvodech města Pardubice.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto žádosti vyhovuje a sděluje, že požadované informace jsou obsaženy v přiložených přílohách. Krajské ředitelství poskytuje žadatelce statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3 a 4. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce. K tomuto je dále nutné uvést, že obvodní oddělení policie Pardubice 1, 2, 3 a 4 nekopírují obvody města Pardubice. Krajské ředitelství statisticky kriminalitu dle obvodů města Pardubice neeviduje.

Přílohy:
Odkaz na uvedné přílohy neleznete ZDE

Žádost č. 20
Dne 14. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně skutečnosti, „zda policejní orgán zasahoval na adrese Staré Město č.p. XXX a řešil případné problémy s paní XXX. Paní XXX je nájemnicí obecního bytu a máme zprávy, že se nechová v souladu s nájemní smlouvou, na základě, které byt užívá.“  Tato žádost byla na základě výzvy krajského ředitelství doplněna dne 22. srpna 2017 o požadované údaje.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a sděluje, že policejní orgán na místě zasahoval v roce 2014 celkem dvakrát, v roce 2016 celkem dvakrát a v roce 2017 rovněž dvakrát. Zpravidla se jednalo o protiprávní jednání osob, které se zdržovaly ve společné domácnosti s paní XXX.

Žádost č. 19
Dne 9. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o doplnění informací ohledně dvou incidentů. Konkrétně bylo požadováno sdělit, zda se jednalo o židovský hřbitov či nikoliv v případu posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci a dále bylo požadováno sdělit takové informace, které umožní okresnímu státnímu zastupitelství Pardubice identifikovat případ, kdy pachatel červenou barvou postříkal dveře a fasádu domu v Pardubicích, kde navíc zanechal list papíru s textem "Cesta života jest široká, ale mnozí ji neznají a kráčejí cestou smrti". "Oznamujeme veřejnosti a všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila levicová extremistka, multikulturalistka, manželka a matka šestnáctiletého syna. Zemřela v pardubické věznici po vykonání rozsudku trestu smrti oběšením za zvlášť závažný zločin velezrady - +2021", včetně umístění fotografie tváře poškozené na toto „parte“. Kromě poškození fasády barvou byl na objekt připevněn na listu papíru navozujícího podobu smutečního parte s nápisem uvedeným výše.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a sděluje, že v případě posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci se nejednalo o židovský hřbitov a ke druhému případu postříkání dveří a fasády domu v Pardubicích červenou barvou sděluje spisovou značku Okresního státního zastupitelství v Pardubicích, pod kterou by tato věc měla být vedena. Tato spisová značka je 1 ZT-569/2016.

Žádost č. 18
Tazatel požadoval zodpovězení následujících otázek:
Otázka č. 1:

Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?
Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?
Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?
Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“.

Odpovědi:

K otázce č. 1:
Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti  služebních dopravních prostředků. Doporučené limity jsou stanoveny následovně:

- automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve,

- automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:
Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny osobních automobilů v policejním provedení a toto bylo tazateli sděleno.

K otázce č. 4:
V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

Žádost č. 17
Tazatel požadoval informace, jakým způsobem vymáhá KŘP Pardubického kraje daňové nedoplatky. Zároveň žádal informaci, pokud tak činíme prostřednictvím daňové exekuce, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor našeho úřadu nebo o vymáhání žádáme příslušný celní úřad a dále pokud tak činíme protřednictvím soudního exekutora, zda máme uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, pokud ano, tak s jakým nebo jak tuto věc řešíme.


Odpověď:
Za současného stavu vymáhání pořádkových pokut probíhá v rámci krajského ředitelství tak, že jsou podávány návrhy na nařízení exekuce. Smlouva s konkrétním soudním exekutorem uzavřena není. Z důvodu efektivnosti a včasného vyřízení je využíváno zejména služeb místního Exekutorského úřadu Pardubice, soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, kdy sám soudní exekutor provede šetření o majetkových poměrech povinného a vyhodnotí nejefektivnější způsob provedení exekuce. Bylo-li zahájeno insolvenční řízení týkající se majetku dlužníka, přihlásí do něj vymáhající úředník krajského ředitelství pohledávku proti dlužníkovi v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Žádost č. 16
Tazatel žádal informace za 1) o počtu držitelů zbrojních průkazů k roku 2015 a za 2) o počtu obebraných zbrojních průkazů na základě zdravotního posudku v r. 2015.
Odpověď:
1) KŘP Pardubického kraje eviduje k 31. 12. 2014 celkem 11452 držitelů zbrojních průkazů, k 31. 12. 2015 clekem 11445 držitelů zbrojních průkazů
2) KŘP Pardubického kraje v roce 2015 eviduje dva případy odebrání zbrojního průkazu z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, v roce 2016 je to pět případů.

Žádost č. 15

Tazatel žádal informace:

 1. zda se v případě objednáním historické zbraně nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních ze zahraničí (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) nedopustím přestupku, nebo ještě hůře trestného činu,
 2. zda v případě objednání výše uvedené historické zbraně (dle 1)) pro účely celního řízení postačí Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017, že mojí osobou není páchána „nějaká nepravost“ společně s mým čestným prohlášením, že se jedná o zbraň nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních a tudíž ji lze dovézt do ČR,
 3. jaké kroky v případě dovozu historické zbraně kategorie D, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890 ve smyslu §7 Zákona o zbraních do ČR, budu muset podniknout z Vaší strany, aby mi Celní správa uvolnila zásilku s historickou zbraní a následně mi mohla být cestou vyměňovací pošty Praha 120 po uhrazení všech celních poplatků doručena, pokud by byla Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017 (dle 2)) negativní,
 4. zda v případě dovozu historické zbraně ze zahraničí, která nepodléhá registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) potřebuji vystavit zbrojní průvodní list ze země dovozu, který vydává místně příslušná PČR pro účely následného celního řízení (celního propuštění),
 5. pokud bych dle 1) potřeboval od PČR zbrojní průvodní list ze země dovozu vystavit, tak jaké náležitosti musí obsahovat žádost o vystavení zbrojního průvodního listu a současně, velmi prosím o pomoc a zaslat anonymizovanou verzi (vzor) žádosti o vystavení zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně kategorie D, nepodléhající registraci.


  Krajské ředitelství tímto vyhovělo žádostem a sdělilo následující informace: V souladu s ustanovením § 15 z. č. 119/2002Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Podle § 7 písm. a) zákona o zbraních je zbraní kategorie D i historická zbraň.  Za historickou zbraň se dle Přílohy Část první bod 22. zákona o zbraních rozumí střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
  Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se týká podle § 51 zákona o zbraních pouze zbraní kategorie A, B nebo C. Ze zákona o zbraních je zcela jasně dovoditelný postup příslušného útvaru policie v případech zbraní kategorie D. Historické zbraně a střelivo do těchto zbraní k neobchodním účelům je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.  Jaké doklady bude požadovat Celní správa, je nutné vyžádat u příslušného orgánu, neboť tato informace není v působnosti krajského ředitelství. Z dotazů rovněž není zřejmé, z jaké země bude zbraň dovážena a z toho vyplývající tranzit zbraně. Každý stát může mít jiné požadavky i co do pojmu historická zbraň. Tyto informace si musí kupující zjistit sám na příslušných ambasádách.
   

Žádost č. 14
Dne 19. dubna 2017 žádal tazatel informaci o výsledku lustrace jeho osoby, coby řidiče osobního vozidla ve městě Polička.
Krajské ředitelství sdělilo následující:
Lustrace byla dne 10. října 2016 provedena v souvislosti se zjištěným dopravním přestupkem (jízda s vozidlem konkrétní registrační značky po ulici Hegerova v Poličce, kdy jeho řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem). Lustrace byla provedena ze zařízení Samsung Galaxy S5 - lustrační telefon (dále jen „zařízení“), příslušníkem Policie České republiky z Obvodního oddělení Polička, územního odboru Svitavy krajského ředitelství. S ohledem k zařízení, ze kterého byla lustrace provedena, nebyl pořízen žádný tištěný výstup z této lustrace (toto zařízení to ani neumožňuje).
Vzhledem k tomu, že žádost se týkala i informací o zpracování osobních údajů podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byla proto postoupena k posouzení a vyřízení na oddělení správy a kontroly osobních údajů kanceláře policejního prezidenta Policejního prezidia České republiky.
 

Žádost č. 13
Dne 3. a 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o počtu trestných činů zjištěných na území města Pardubice, a v rámci obvodních oddělení Pardubice 1, Pardubice 2, Pardubice 3 a Pardubice 4 v členění takticko-statistické klasifikace za roky 2006 – 2016 a rovněž sdělení počtu sloužících policistů v obvodních odděleních na území města Pardubice za jednotlivé roky 2006 až 2016.

Tazatelce jsme poskytli statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3, 4 a v některých letech i za oddělení železniční policie Pardubice. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny pouze dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce.
 

Źádost č. 12
Dne 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně měření rychlosti kamerami v Litomyšli. Konkrétně se jednalo o dotaz zda
„měří kamery nového úsekového měření ve vybraných částech Litomyšle průměrnou rychlost i motocyklům? A měří kamery i aktuální průjezdní rychlost radarovou bránou? Popřípadě je možné spáchat přestupek překročení rychlostního limitu na začátku či konci úseku, i když průměrnou rychlost dodržím?“

Krajské ředitelství žádost posoudilo a konstatovalo, že požadované informace se nevztahují k působnosti krajského ředitelství ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, neboť krajské ředitelství tento kamerový systém neprovozuje. Provozovatelem tohoto kamerového systému je město Litomyšl. Vzhledem k výše uvedenému byla Vaše žádost o poskytnutí informace odložena dle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona.
 

Žádost č. 11
Dne 27. března 2017 žádal tazatel informaci o tom
„kolik použitých injekčních stříkaček našla policie v Pardubicích, v roce 2016“.
Tazatelka byla seznámena s tím, že evidenci sběru injekčních stříkaček v rámci města Pardubice a ani jejich sběr nevykonáváme, zároveň byla s tímto dotazem "odkázána" na městskou policii.
 

Žádost č. 10
Dne 23. března 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkajících se jednak zaslání kopie příslušného rozhodnutí, sdělení či oznámení, kterými došlo k ukončení řízení, šetření nebo prověřování vedeného pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (bod č. 3 žádosti) a sdělení informace jaké trestní řízení, šetření nebo prověřování bylo či je vedeno pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 a čeho se řízení týká/týkalo a jaký je výsledek tohoto řízení, šetření nebo prověřování (bod č. 1 a č. 2 žádosti).

K bodu č. 1 a č. 2 žádosti uvádíme, že pod č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 byly jejími organizačními články (obvodním oddělení Litomyšl a později oddělením obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství) prováděny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež dle § 205 odstavce 1 písm. a, b), 2 a 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze strany známého pachatele, kdy jedním z poškozených byla i společnost EXPAN s.r.o. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (dále jen „trestní řád“) Okresnímu státnímu zastupitelství ve Svitavách, kde je evidována po sp. zn. 1 ZN-780/2016. Trestní řízení tedy nebylo vedeno proti společnosti EXPAN, s.r.o., nýbrž společnost EXPAN, s.r.o. byla poškozená, kdy vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu podávala Vaše zaměstnankyně Jana Fikejsová, a proto  byla společnost EXPAN, s.r.o. v informačním systému krajského ředitelství pouze administrativně zavedena jako poškozený a tím i lustrována v základním registru osob (ROS), kde se vedou údaje vztahující se k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a k orgánům veřejné moci.

Vzhledem k Vašemu vztahu k trestnímu spisu (bod č. 3 žádosti) č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 později 170971, kde společnost EXPAN, s.r.o. vystupuje v roli poškozeného dle § 43 trestního řádu, tak se informační zákon neužije (§ 2 odst. 3), je třeba z Vaší strany zažádat o nahlédnutí do spisu dle § 65 trestního řádu a v rámci něho i o pořízení případných kopií písemností o ukončení řízení ze strany Policie České republiky. Pořízení kopií je zpoplatněno u Policie České republiky přibližně 2,- Kč za černobílou kopii ve formátu A4 a 3,- Kč za oboustrannou kopii ve formátu A4. O nahlížení do spisu doporučujeme zažádat u Okresního soudu ve Svitavách, kde je originál spisu č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170971, na oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství je vedena pouze jeho digitální kopie, která nemusí obsahovat všechny dokumenty.
 

Žádost č. 9
Dne 16. března 2017 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací požadující následující:

 1. Zda, kdy a jakou formou, a jaký odbor oznámil Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického předání věci k dalšímu opatření, a to Bleskovice Np I, Bleskovice Np V, rozbuška Al typ II, Bezdýmný střelný prach Lovex S020 – z delaborace, Trubičkový střelný prach DGTP – z delaborace).
 2. Na podkladě jakého zákonného zmocnění tak příslušný odbor policie učinil.
 3. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením, specifikovaným pod bodem 1. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 4. Zda, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 5. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 4. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 6. Zda, komu, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 7. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 6. této žádosti a kopie listin, kterými bylo na oznámení policie institucemi reagováno.


  Krajské ředitelství žádosti vyhovělo a poskytulo následující informace:
  K bodu č. 1) oznámení Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického o předání věci k dalšímu opatření bylo podáno písemnou formou přípisem ze dne 6. března 2017 a přípisem ze dne 10. března 2017. Oznámení bylo podáno odborem obecné kriminality SKPV krajského ředitelství.
  K bodu č. 2) odevzdání věci bylo provedeno na základě ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu.
  K bodu č. 4) dne 7. března 2017 zaslal odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství datovou zprávou informaci k dalšímu využití konkrétní osobě  na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického. Informace byla zaslána v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Dotyčný je odpovědným zástupcem žadatele - společnosti pro předmět podnikání: nákup a prodej výbušnin.
  K bodu č. 6) výše uvedená informace byla zároveň zaslána cestou ředitele krajského ředitelství na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.

  Krajské ředitelství ohledně bodů č. 3), 5) a 7) uvádí, že vyžádané kopie dokumentů neposkytne, neboť ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona je jejich poskytování komplexně upraveno zvláštním zákonem. V tomto případě je jejich poskytování upraveno ustanovením § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád a informační zákon se tak nepoužije.
   

Žádost č. 8
Tazatel žádal poskytnutí informace o tom, jaké řízení je vedeno pod konkrétním jim uvedeným č.j. a čeho se řízení týká. Dále jaký je výsledek řízení a pokud bylo trestní řízení ukončeno, tazatel požadoval zaslání kopie příslušného rozhodnutí, usnesení či jiného ukončení řízení. Žádosti bylo zčásti vyhověno, informace byla poskytnuta a zčásti nevyhověno. 

Žádost č. 7

Tazatel, jakožto právní zástupce žádal vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje k tomu, zda je proti jistému občanskému sdružení vedeno trestní řízení. Jeho žádosti bylo vyhověno a informace byly sděleny.
 

 

Žádost č. 6

Tazatel žádal kopie rozhodnutí, kterými byl Policií ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jisté společnosti povolen jiný způsob zabezpečení zbraní podle ust. § 58 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., v platném znění. Jeho žádosti bylo zčásti vyhověno, zčásti nevyhověno.


Žádost č. 5
Tazatel žádal informaci o počtu hlášených oznámení o vandalismu a poškozování dřevin v areálu arboreta na Dukle v Pardubicích v letech 2014, 2015, 2016.

Odpověď:
Během uvedeného období byly evidovány dvě události, které měly charakter přestupkového jednání, kdy v jednom případě policisté zjistili pachatele o případ předali ke správnímu projednání Úřadu městského obvodu Pardubice 5. Ve druhém případě pachatel přestupku nebyl zjištěn a věc byla v souladu se zákonem odložena.


Žádost č. 4
Tazatelka žádala poskytnutí informací, kolik zkoušek odborné způsobilosti žadateů o vydání zbrojního průkazu bylo vykonáno v roce 2014, 2015 a 2016 v Pardubickém kraji, kolik žadatelů se těchto zkoušek zúčatnilo a kolik zkušebních komisařů se na těchto zkouškách v uvedených letech podílelo.

Odpověď:
1. V roce 2014 bylo vykonáno 33 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 535 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
2. V roce 2015 bylo vykonáno 34 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 596 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
3. V roce 2016 bylo vykonáno 66 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 1249 žadatelů a 8 zkušebních komisařů.

Žádost č. 3
Tazatel žádal:

 1. Kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., Jakými listinami doložila ostrahu objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění společnost P.S., a.s.
 2. Jakými listinami bylo společností P.S., a.s., doloženo, jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.
 3. Kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích předmětnou žádost částečně odmítl a informace částečně neposkytnul, a to ohledně bodu č. 1 a č. 4 žádosti, ve kterých žadatel požadoval poskytnout jednak kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., a rovněž kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt výše uvedeným požadavkům odmítl vyhovět a informace neposkytnul s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích, neboť požadované informace představují informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, jíž povinnost tyto informace poskytnout zákon o informacích neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Společnost P.S., a.s., takovýto souhlas neposkytnula. Zároveň se jedná o informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, z tohoto důvodu rovněž nelze informace poskytnout. V tomto případě je osobou, která informace povinnému subjektu předala, společnost P.S., a.s., která není povinným subjektem ani příjemcem veřejných prostředků a rovněž předaná informace nebyla vytvořena s použitím veřejných prostředků, tudíž pro tuto společnost nevyplývají ze zákona o informacích žádné povinnosti. Povinný subjekt dále uvádí, že požadovaná informace je ve výlučné soukromé sféře společnosti P.S., a.s., a proto je na místě aplikovat rovněž ustanovení § 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a chránit tak soukromí této společnosti. Poskytnutím požadovaných informací by došlo k nezákonnému zásahu do soukromí a oprávněných zájmů společnosti P.S., a.s.

Povinný subjekt dále vyhověl žádosti o poskytnutí informací v bodě č. 2 a č. 3 žádosti a požadované informace žadateli poskytl. Povinný subjekt k tomuto uvedl, že ostraha objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, byla doložena společností P.S., a.s., dokumentem – pracovní instrukcí „Způsob uložení zbraní a střeliva v P.S., a.s.“. Tím stejným dokumentem společnost P.S., a.s., rovněž doložila jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.


Žádost č. 2
Dne 25. ledna 2017 žádal tazatel informaci o tom, kolik zaměstnanců naše ředitelství má a u kolika příslušníků ve služebním i pracovním poměru bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016.

Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovělo pouze části ohledně sdělení počtu příslušníků ve služebním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016 a sdělení počtu zaměstnanců v pracovním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016. V části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) za rok 2015 a 2016 a rovněž v části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, u kterých bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016, se žádost odložilo ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona. Po obdržení stížnosti došlo k opětovnému posouzení žádosti a požadované informace byly v plném znění poskytnuty:

 1. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016 ve služebním poměru – 1313,
 2. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016 v pracovním poměru – 278,
 3. počet příslušníků – policistů ke dni 31.12 2015 – 1254,
 4. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015 – 280,
 5. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 2,
 6. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 3,
 7. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 4,
 8. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 6,
 9. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 4,
 10. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 11. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 12. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 1.

Žádost č. 1
Tazatel žádal vyjádření krajského ředitelství ze dne 18. září 2015 č. j. KRPE-67352-1/2015-170306 pro MÚ Hlinsko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v okolí obce Čertovina, které mu bylo poskytnuto s tímto průvodním dopisem:

Ve věci bylo vydáno vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jako příloha tohoto vyjádření byla pro MÚ Hlinsko přiložena fotodokumentace jednoho ze zjištěných nejzávažnějších komunikačních závad a to umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 zasahujících do komunikace. Ostatní závady na místě zjištěné a zadokumentované dne 17. října 2015 byly následně oznámeny MÚ Hlinsko. Jednalo se o tyto komunikační závady: umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 v komunikaci, zasahující vegetace do průjezdního prostoru komunikací i svislého DZ, z našeho pohledu neukončená platnost umístěného svislého dopravního značení B 20a (40km/h a 30km/h). Není nám dále známo, že by ze strany zmíněného úřadu byla na součást DI Chrudim zaslána jakákoliv písemná zmínka o odstranění uvedených závad.

ŽÁDOSTI ZA ROK 2018

Žádost č. 9
Dne 3. července 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně míst, které byly dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích určeny Městské policii Pardubice k měření rychlosti na území města Pardubice pro rok 2018.  

Odpověď:
Krajské ředitelství žádost posoudilo a poskytujepožadované informace připojené v příloze 1 a v příloze 2.

Žádost č. 8
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně soudního znalce Doc. JUDr. Martina Kloubka, Ph.D IČ: 72076089. Konkrétně máme sdělit, zda jsme tohoto soudního znalce v letech 2015, 2016 a 2017 přibrali k vypracování znaleckého posudku a kolik bylo v těchto letech soudnímu znalci vyplaceno na znalečném.

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedeného znalce v letech 2015, 2016 a 2017, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 7
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství v Praze žádost o výkon dohledu dle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., kterou se mimo jiné tazatel dožaduje poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně požadujete sdělit statistickou informaci k četnosti zabránění přístupu obviněných do spisů konkrétním vyšetřujícím komisařem v jím zpracovávaných trestních věcech, jakož i sdělení celkového počtu odmítnutí nahlédnutí do spisu policejní součástí, kde je tento komisař činný.

Odpověď:
Krajské ředitelství celou věc posoudilo a došlo k závěru, že požadované informace poskytne. Krajské ředitelství sděluje, že vyšetřující vrchní komisař od 1. ledna 2017 do současnosti zpracovával jednu trestní věc, u níž bylo zahájeno trestní stíhání – jde o předmětnou kauzu, v níž odepřel nahlížení. V rámci odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství od 1. ledna 2017 do současnosti zahájili jiní zpracovatelé služebně zařazení na této policejní součásti, vyjma výše uvedené trestní věci, trestní stíhání v pěti případech, když ve třech z nich odepřeli obviněnému, potažmo obhájci, nahlížení.

Žádost č. 6
Dne 14. května 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně finanční odměny - znalečného, poskytnuté krajským ředitelstvím konkrétním soudním znalcům za roky 2016 a 2017, které jste identifikoval dle identifikačních čísel, zapsaných v rejstříku soudních znalců.

Odpověď:
Krajské ředitelství vyhovělo Vaší žádosti a v příloze přikládá soubor, ve kterém jsou poskytnuty požadované informace dle Vámi zadaných kritérií. - příloha

Žádost č. 5
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací dle skutečností uvedených v žádosti:
Prosím o přesnou kriminální statistiku obvodního oddělení policie v Moravské Třebové, za roky 2014, 2015, 2016, 2017. Nechci další zprávu o činnosti obvodního oddělení policie čr Moravská Třebová, kterou každoročně předkládáte na zastupitelstvu města Moravská Třebová. Statistika v této zprávě není přesná. Prosím, ať ze statistiky vyplívá, kolik trestných činů spadá pod násilnou trestnou činnost, kolik pod mravnostní trestnou činnost,kolik pod krádeže a vloupání, kolik krádeže prosté, kolik hospodářská trestná činnost a kolik zbývající trestná činnost, zde prosím taky uveďte, kolik trestných činů jsou spáchány podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a kolik těchto dopravních deliktů byli jízda pod vlivem alkoholu a kolik jízda pod vlivem omamných látek.Prosím i o přesnou statistiku přestupků, tam prosím taky rozlište přestupky za řízení osobního vozidla pod vlivem alkoholu a přestupky za řízení osobního automobilu pod vlivem omamných látek. Všechno prosím, jak trestné činy, tak i přestupky, včetně statistik objasněnosti.

Odpověď:
Krajské ředitelství  žádosti vyhovělo a v příloze připojuje soubor s požadovanými informacemi. Krajské ředitelství poskytlo informace v podobě statistických výstupů, tak jak jsou statisticky sledovány a zaznamenány.
příloha 1
příloha 2

Žádost č. 4

Dne 26. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Pardubického kraje. Konkrétně žadatel požaduje sdělit podrobnosti k incidentu, který se měl odehrát 10. srpna 2017 na území Pardubického kraje a měl v něm figurovat youtuber ..........., který se s image drsňáka na YouTube často zabývá tématem pardubických bezdomovců. Ohledně tohoto incidentu jste požadovali sdělit následující:

1)      Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.
2)      Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestné činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj. Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.
3)      Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?
4)      Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
5)      Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Odpověď:
Krajské ředitelství k Vaší žádosti sděluje následující:
1)      Krajské ředitelství  se těmito případy zabývalo, a to celkem ve třech případech vedených pod č .j. KRPE-9058/TČ-2017-170671 ze dne 2. 2. 2017 – vlastní šetření, č. j. KRPE-66065/TČ-2017-170671 ze dne 1. 8. 2017 – podnět od fyzické osoby a č. j. KRPE-6956/TČ-2018-170671 ze dne 22. 1. 2018 – podnět od fyzické osoby. Všechny tyto podněty byly prověřeny podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ani v jednom případě nedošlo k zahájení úkonů v trestním řízení pro spáchání konkrétního trestného činu.
2)      Krajské ředitelství se touto otázkou zabývalo a konstatuje, že se nejedná o protiprávní jednání spáchané z nenávisti.
3)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
4)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
5)      Po provedeném prověření podnětů, byl spisový materiál ve všech případech založen, protože spáchání trestného činu ani protiprávního jednání nebylo prokázáno.

Krajské ředitelství uzavírá, že všechna natáčená videa vzbuzují skutečně dojem, že youtuber se dopouští protiprávního jednání vůči osobám z komunity místních bezdomovců, kterým vulgárně nadává, zostuzuje je apod. a při tom vše natáčí a zveřejňuje na serveru youtube.cz. Toto jednání některé diváky pobuřuje a jsou znechuceni, jiní to pochvalně kvitují, alespoň to vyplývá z reakcí diskutujících. Z tohoto důvodu bylo ze strany krajského ředitelství prováděno šetření, kterým však bylo zjištěno, že jmenovaný nenatáčí tato videa kvůli nějaké nesnášenlivosti vůči bezdomovcům, nejde mu o to nějakým způsobem lidem z této komunity ubližovat. Jde o to, aby byla zajištěna co největší sledovanost jeho videí, a právě ta vulgárnost je prostředkem pro zajištění vysokého zájmu o tato videa ze strany veřejnosti. Šetřením mezi osobami bezdomovců zachycených na videu, kteří byli ze strany ..... slovně napadáni, bylo zjištěno, že se jedná o předem domluvené scénky a následné improvizace a z účinkování často profitovali, případně stále profitují. Jako odměnu dostávali oblečení, potraviny a alkohol. Nadávky a celé chování jim nevadí, souhlasí s ním. Berou to jako součást „scénáře“. Cílem natáčení a zveřejňování těchto videí na portálu youtube.cz je zajištění vysoké sledovanosti natočených videí a tím i vydělání peněz. Jmenovaný youtuber jen využívá sociálních sítí a zejména uživatelů sítí, kteří v dnešní době z nudy sledují na internetu všechno možné, co jim internet nabídne a čím více je natočené video šokující a více se o tom diskutuje, tím vyšší sledovanost toto video má. Každý zvědavec tedy kliknutím na příslušný odkaz přispívá do peněženky autorovi tohoto videa. Tím je i vysvětleno, proč většina těchto videí je na pokračování.

Žádost č. 3
Dne 16. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně finanční částky – znalečného, které zaplatilo krajské ředitelství znalcům v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství celkem za rok 2014, dále za rok 2015 a za rok 2016 za znalecké posudky z odvětví soudního lékařství následujícím znalcům:

MUDr. Igor Dvořáček, IČ 60340703
MUDr. Marek Dokoupil, IČ 71730249
MUDr. Margita Smatanová, IČ 86654802
MUDr. František Vorel, IČ 41872720
MUDr. Zdeněk Šenkýř, IČ 71486356

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedených znalců, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 2
Dne 13. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně komunikace v ulici Havlíčkova/ náměstí Míru/ Masarykovo náměstí v obci Heřmanův Městec. Krajské ředitelství žádost o poskytnutí informací posoudilo a konstatuje, že k bodu č. 2) žádosti – Podnět k zahájení řízení ve věci bezpečnostní situace v ulici náměstí Míru a Havlíčkova v obci Heřmanův Městec, není příslušné se vyjádřit v rámci informačního zákona. Ohledně tohoto bodu budete vyrozuměna dopravním inspektorátem územního odboru Chrudim.

Odpověď:
Krajské ředitelství k bodu č. 1) žádosti uvádí následující:
Krajské ředitelství se v dané lokalitě, tj. Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova a ul. náměstí Míru vyjadřovalo k následujícím věcem pod č. j.:
* KRPE-8013-1/ČJ-2018-170306, Rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-75190-1/ČJ-2017-170306, rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-33651-1/ČJ-2017-170306, Parkoviště a chodníky v ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-14217-1/ČJ-2017-170306, Heřmanův Městec, oprava silnice III/3424,
* KRPE-82398-1/ČJ-2016-170306, Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-72655-1/ČJ-2014-170306, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, Heřmanův Městec, ul. náměstí Míru, sil. III/3424.

Krajskému ředitelství není známo, že by Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal nějaké stanovisko ohledně stání a parkování vozidel v tomto místě. K parkování v ul. náměstí Míru, před domem čp. 21 (kavárna Kamarád) v obci Heřmanův Městec, sděluje krajské ředitelství, že vzhledem k tomu, že se jedná v místě o řádně značenou křižovatku, platí zde obecná úprava provozu na pozemních komunikacích, tedy ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní).

Žádost č. 1 
Tazatelka požadovala informace týkající se toho, která úřední osoba nařídila jednání v její věci a kdo je jejím statutárním dozorem.

Odpověď:
Tazatelce bylo jméno zasláno.

vytisknout  e-mailem