Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

 1. Název: Policie České republiky
   
 2. Důvod a způsob založení: Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
   
 3. Kontaktní spojení:
  Kontaktní poštovní adresa:
  Policie ČR
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
  Na Spravedlnosti 2516
  530 48  Pardubice

  Telefonní číslo:
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - 974 561 229
   
  Číslo faxu:
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - 974 561 228

  Adresa internetové stránky
   www.policie.cz

  Adresa e-podatelny
  posta.policie@mvcr.cz

  Datová schránka:
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - ndihp32
   
  • Bankovní spojení
   -
   pro platby od veřejnosti ve prospěch policie příjmový účet předčíslí 19

   11234881/0710 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

   Na tento účet směřují veškeré příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku , sankční platby či příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. Na vystavených fakturách je uváděn i variabilní symbol, který je podřízen evidenci jednotlivých správ.

   běžný účet finančních fondů - rezervní fond předčíslí 123
   Na základě darovacích smluv jsou na tento účet přijímány dary.

   příjmový účet - kapitálové příjmy předčíslí 3113
   Na tento účet jdou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

  • 72050250 - KŘP Pardubického kraje
    
  • DIČ
   CZ72050250 - KŘP Pardubického kraje
    
  • Dokumenty 
    
  • Žádosti o informace
   Žádosti o informace týkající se činnosti Policie ČR lze podat ústně nebo písemně nejlépe k preventivně informačnímu oddělení příslušného krajského ředitelství policie, do jehož působnosti informace spadá.

   Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
   Kancelář ředitele
   Preventivně informační oddělení
   Na Spravedlnosti 2516
   530 48 Pardubice

   - žádosti
    
  • Příjem žádostí a dalších podání
  • Opravné prostředky
    
  • Formuláře  - problematika cizinců, zbraní a další 
    
  • Popisy postupů
    
  • Předpisy
    
  • Úhrady za poskytování informací
  • Licenční smlouvy - v současné době těmito smlouvami Policie ČR nedisponuje
    
  • Výroční zpráva  o činnosti v oblasti poskytování informací:  
   - vzhledem k tomu, že KŘP Pardubického kraje vzniklo k 1. lednu 2010, bude první zpráva až v roce 2011

  Seznam poradců a poradních orgánů
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za druhé pololetí roku 2017 nefinancovalo žádné poradní orgány, poradenské společnosti, poradce, advokátní kanceláře ani advokáty poskytující služby pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

  vytisknout  e-mailem