Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález zbraně

Runářov - puška opakovací, výrobce Jugoslávie, mod. 1924, ráže 8 x 57 IS 

   Č.J.: KRPM-83202-4/ČJ-2017-1412IZ                                                                               PROSTĚJOV 27. ČERVNA 2017                   

                                                                                                                   

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 26. 6. 2017 byla u obce Runářov, nalezena věc:

puška opakovací, výrobce Jugoslávie, mod. 1924, ráže 8 x 57 IS

který je uložen na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se jejich nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v úplném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu.

Toto oznámení o uložení věcí je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz         

 por. Bc. Pavel Spurný  

          komisař

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 27.06.2017

Sejmuto dne:                                                                                   

vytisknout  e-mailem