Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález pistole

Přerov - nález samonabíjecí pistole, zn. výr. FN, v.č. 829857, ráže 6,35 Br. 

Policie české republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj 
Oddělení správního řízení

Č.j. KRPM-5408-2/ČJ-2017-1408IZ                                                                                                                    Přerov 28. srpna 2017

                                                                                                                                                                                           

 VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
    

     Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj, oddělení správního řízení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 odst. 2, § 74 odst. 2 písm. c) a odst. 5 s odkazem na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění (dále jen zákona o zbraních) a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění

oznamuje nález

pistole samonabíjecí, zn. výr. FN, v.č. 829857, ráže 6,35 Br.

Pistole nalezena při vyklízení rodinného domu v obci Soběchleby a předána Policii ČR

V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních jsou uvedené věci uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, na adrese Přerov, ul. U Výstaviště č. 3183/18 po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadnou předmětné věci do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.policie.cz/sprava-olomouckého-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                                    
por. Bc. Bohumír Číhal
komisař 
oprávněná úřední osoba                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
Vyvěšeno na úřední desce dne :   28. srpna 2017                                                                                                       
Sňato z úřední desky dne:         :    28. února 2018

vytisknout  e-mailem