Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská dopravní policie informuje

České Budějovice - Shrnutí výsledků v dopravní nehodovosti a činnosti Jihočeské dopravní policie - prvé čtvrtletí roku 2009 

     Mírný optimismus a uspokojení z dobrých výsledků je na místě. Porovnání základních ukazatelů z let 2007 až 2009 signalizuje na jihu Čech zlepšení v dopadech nehodovosti a disciplinovanosti našich účastníků silničního provozu.  Srovnávání čísel statistik nemusí být zdroj přesně vypovídajících údajů, ale přináší celkem věrohodné informace o tendencích změn.  Nejdříve porovnáme změny v dopravní nehodovosti, které v celkových číslech jsou jistě ovlivněny změnou zákona, kdy část dopravních nehod již policie řešit nemusí. Zde jsou nám nabízena velice rozdílná čísla. V prvém čtvrtletí roku 2007 bylo policií řešeno 2604 dopravních nehod, v roce 2008 již 2516 a v letošním roce je pokles zásadní na 806 dopravních nehod.  Porovnáme-li však ukazatele, které jsou vedeny i v současnosti, lze z nich vyčíst směr vývoje.   Údaje o počtu úmrtí a zranění jsou při porovnání jistě objektivnější s ohledem na zákonnou povinnost účastníků dopravní nehody případ hlásit. V roce 2007 zemřelo 21 osob, v roce 2008 osob 20 a v 2009 poklesl údaj na 17 osob. Stejně tak  počet těžce zraněných má sestupnou tendenci. V roce 2007 bylo těžce zraněno 54 osob, v roce 2008 to bylo 52 osob a v letošním roce 43 osob. I lehká zranění v počtech kolísají sestupně. V roce 2007 bylo lehce zraněno 369 osob, v roce 2008 došlo ke zvýšení na 400 a v letošním roce byl zaznamenán výrazný pokles na 320 osob. Poslední významný ukazatel sledovaný u dopravních nehod je vliv alkoholu na účastníky dopravních nehod.  V roce 2007 byla přítomnost alkoholu zjištěna ve 112 případech, v roce 2008 ve 120 a v roce 2009 jen(!) v 79 případech. Zde je však nutné upozornit na možnost se některým účastníkům nehod vyhnout odhalení z konzumace alkoholu a nehodu se snaží vyřešit bez účasti policie. Nebezpečí postihu se zde však vystavuje i druhý účastník dopravní nehody, který když získá podezření z vlivu alkoholu u partnera dopravní nehody a věc neoznámí. Nejen alkohol, ale i další omamné či psychotropní látky budou policisté i nadále intenzivně u řidičů kontrolovat. Jsou bezesporu častou příčinou těch nejvážnějších dopravních nehod.
 
    Nyní se v našem porovnání dotkneme vlastního výkonu služby dopravní policie opět v prvém čtvrtletí let 2007 až 2009. Aby naše porovnání statistických údajů bylo úplné a co nejvěrohodněji naznačilo vývojový trend, připojuji údaj o počtu odsloužených pracovních hodin při dozoru nad silničním provozem. V roce 2007 bylo policisty odpracováno 26.123 hodin a zjištěno celkem 5.435 dopravních přestupků, v roce 2008 odpracováno 27.786 hodin a zjištěno 8.702 přestupků a v roce 2009 odpracováno 33.433 hodin a zjištěno 8.208 přestupků.  Zde vidíme i příznivější vývoj, kdy zvýšený počet odpracovaných hodin již nepřináší zvýšený počet zjištěných přestupků.  Pro ilustraci vývoje lze uvést ještě jeden dílčí údaj. Jde o odhalené řidiče s požitím alkoholu či jiné návykové látky.  V roce 2007 to bylo celkem 146 řidičů. V roce 2008 již 281 a v roce 2009 celkem 290 řidičů! Tato oblast zůstává i nadále stěžejním cílem práce dopravní policie. Statistické výkazy obsahují desítky dalších údajů, které by však naše zhodnocení zvláště nezměnilo.
     Závěrem lze doplnit jen několik slov  k příznivě hodnocené výslednosti práce dopravní policie a momentálnímu vývoji nehodovosti.  Dopravní policie si je plně vědoma situace na našich silnicích a už vůbec se případně dobře vyhlížejícím trendem nedá uspokojit. K ideálnímu či alespoň k příkladnému evropskému standardu má chování některých řidičů dost daleko. V nových podmínkách a za využití nejmodernější techniky, kterou v letošním roce bude ve své práci stále více využívat, se zaměří právě na řidiče nerespektujících předpisy. Jde sice o malé procento nedisciplinovaných řidičů, ale zato ve svém chování nebezpečných. K potvrzení této myšlenky uvedu jeden nepříznivý údaj.  V roce 2007 bylo v souvislosti s dozorem nad silničním provozem zadrženo celkem 64 pachatelů trestných činů. V roce 2008 to bylo 129 a v letošním roce již 142. Právě tyto osoby, popírající podstatu právního států, budou i ze strany Jihočeské dopravní policie pociťovat zvyšující se tlak na dodržování příslušných zákonů.

vytisknout  e-mailem