Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu policistovi

Doplnění informací k dotazu 

Dotaz a odpověď:

Dne 22. července 2017 byl na adresu elektronické podatelny Policie České republiky zaslán Váš dokument z téhož dne, ve kterém dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) žádáte o informace k finančním a dalším náležitostem konkrétního policisty. Dokument byl postoupen Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Vaše žádost zněla, cituji:

1) žádám o poskytnutí  platu policisty ...a to zvlášť jednotlivé cifry ke každému měsíci roku 2016 a 2017.

2) žádám o poskytnutí odměn vyplacených ...a to zvlášť jednotlivé cifry ke každému měsíci roku 2016 a 2017 se zdůvodněním vyplacení jednotlivých odměn a kdo je schválil.     

3) žádám poskytnout služební přiřazení, hodnost, délku praxe, nejvyšší dosažené vzdělání policisty ....

4) žádám poskytnout pracovní vytíženost - docházku v měsíci květnu roku 2017 policisty ..., tedy které konkrétní dny byl v pracovním nasazení.“

Povinný subjekt Vám ve lhůtě poskytl odpovědi ke všem bodům žádosti (vedeno pod č. j. KRPT-162356-4/ČJ-2017-0700PI). Dne 7. září 2017 jste na elektronickou podatelnu Policie České republiky zaslal dokument označený jako „Stížnost z důvodů neposkytnutí všech požadovaných a plnohodnotných informací a to v souladu s § 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění“. Ve stížnosti konstatujete, že byla poskytnuta jen část požadovaných informací a že povinný subjekt k bodům č. 1 až 4 neposkytl požadované informace v souladu s Vaší žádostí (požadovaným).

Povinný subjekt ... poskytuje k jednotlivým bodům následné informace platné k datu vyřízení prvotní žádosti (doplňující či upřesňující informace Vám již poskytnuté):

K bodu 1) žádosti: Plat policisty v roce 2016 činil celkovou částku ve výši ...Kč, v roce 2017 (od ledna do června) ...Kč.

rok 2016 - uvedeny platy dle jednotlivých měsíců

rok 2017 - uvedeny platy za měsíce leden až červen

K bodu 2) žádosti: V roce 2016 byl policista odměněn peněžitými částkami v celkové výši ...Kč. Z uvedeného:

- udělil policejní prezident peněžitý dar v dubnu a září 2016 ve stejné výši, ...korun, za službu v zahraničí;

- poskytl náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje odměnu v listopadu ve výši ...korun, v prosinci ve výši ...korun, za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu.

V roce 2017 odměna nebyla policistovi poskytnuta nebo udělena.

K bodu 3) žádosti: Policista je zařazen u Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, speciální pořádkové jednotky, služební hodnost: vrchní asistent, délka služebního poměru: 9 let, nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

K bodu 4) žádosti: Policista měl 13 směn v měsíci květnu 2017, a to v těchto dnech (pozn. některé směny zasahovaly do dvou dnů): 1., 2., 3., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27. května 2017.

vytisknout  e-mailem