Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě nabídky zaměstnání

Mzdová účetní nebo účetní s praxí, stavební technik s praxí. 

Krajské ředitelství KVKMzdová účetní nebo účetní s praxí

Funkce:   vedoucí oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí

Pracovní zařazení:  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor personální

Popis práce: zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, řešení problematiky daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, aplikace dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům

Specifikace: zpracování výpočtu služebních příjmů a platů, provádění měsíčních uzávěrek, zabezpečení oznamovacích povinností na zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, Finanční úřad, životní pojišťovny a penzijní fondy a vedení příslušných agend, kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtové kázně, řízení a odborné vedení podřízených pracovníků, řešení dotazů týkající se mzdové problematiky v rámci oddělení i v rámci krajského ředitelství

Ostatní podmínky: ukončené úplné střední odborné vzdělání s maturitou, praxe v oboru mzdového účetnictví nebo účetnictví, dobrá znalost potřebných předpisů, bezúhonnost (doložena výpisem z Rejstříku trestů), schopnost ústní i písemné argumentace a komunikace, samostatnost, důslednost, pečlivost, schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, velmi dobrá znalost práce na PC, znalost program SAP a portálů veřejné správy výhodou, řidičský průkaz sk. B.

Pracovní úvazek: plný úvazek – 40 hodin/týden (pracovní doba 7.00 – 15.30)


Nástup: nejpozději 1. 2. 2018 nebo dle dohody dříve
doba určitá 1 rok
3 měsíce zkušební doba

Plat: 10. platová třída, platový tarif určen dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.:
 základní plat: 18.810,- až 28.320,- Kč, dle započitatelné praxe
 příplatek za vedení: od 4.248,- Kč
zvláštní příplatek:  1.000,- Kč
osobní příplatek: přiznán po uplynutí zkušební doby

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

V případě zájmu: životopis včetně motivačního dopisu zašlete na e-mailovou adresu  krpk.op@pcr.cz nebo doručte poštou na adresu krajského ředitelství k rukám vedoucí Odboru personálního Bc. Denise Žemličkové nejpozději do 31.12. 2017. Vaše případné dotazy zodpoví uvedené kontaktní osoby.

Adresa pro doručení: Karlovy Vary, Závodní 386/100, PSČ 360 06

Kontaktní osoby: Bc. Denisa Žemličková, vedoucí Odboru personálního
                             tel: 974 361 420,
                             e-mail: denisa.zemlickova@pcr.cz
               
 Martin Molendová, personalistka
                             tel: 974 376 400
                             e-mail: martina.molendova@pcr.cz

Stavební technik s praxí

Funkce:   investiční referent

Pracovní zařazení:  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku

Popis práce: zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny

Specifikace: zodpovědnost za dodržování a plnění podmínek stavebního povolení a případných dalších podmínek jinak stanovených, zodpovědnost za správnost, množství a jakost přejímané dodávky nebo služby a za včasné předání fakturace za tyto dodávky a služby k proplacení, zodpovědnost za vyřízení administrativní agendy a korespondence, spolupráce s ostatními referenty odboru a zástupci ostatních odborných útvarů, zodpovědnost za dodržování příslušných zákonů, vyhlášek, předpisů, interních aktů řízení apod. 

Ostatní podmínky: ukončené úplné střední odborné vzdělání stavebního oboru s maturitou, praxe min. 3 roky ve stavebním oboru, dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek, bezúhonnost (doložena výpisem z Rejstříku trestů), schopnost ústní i písemné právní argumentace, samostatnost, důslednost, pečlivost, schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, komunikativnost, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B.

Pracovní úvazek: plný úvazek – 40 hodin/týden (pracovní doba 7.00 – 15.30)

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2018 nebo dle dohody
doba určitá 1 rok
3 měsíce zkušební doba

Plat: 10. platová třída, platový tarif určen dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.:
základní plat:  18.810,- Kč až 28.320,- Kč dle započitatelné praxe
zvláštní příplatek:  1.000,- Kč
osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby

Místo výkonu práce: Dolní Rychnov, okres Sokolov

V případě zájmu: Zašlete životopis včetně motivačního dopisu na e-mailovou adresu  josef.domin@pcr.cz nebo doručte poštou na adresu krajského ředitelství k rukám Bc. Josefa Domina nejpozději do 31.12. 2017. Vaše případné dotazy zodpoví uvedené kontaktní osoby.

Adresa pro doručení: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935,  PSČ 356 04

Kontaktní osoby: Bc. Josef Domin, vedoucí odboru správy majetku
                             tel: 974 376 515, mobil: 725 184 779
                             e-mail: josef.domin@pcr.cz     
               
 Ing. Martina Krišková, náměstek ředitele KŘP KVK
                             tel: 974 361 224
                             e-mail: martina.kriskova@pcr.cz

vytisknout  e-mailem