Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotazy ke služebním vozidlům

Dotazy ke služebním vozidlům 

Dotaz a odpověď:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů – odpověď

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje obdrželo dne 26. 7. 2017 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které se domáháte následujících informací:

Otázka č. 1:

Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?

Otázka č. 2:

Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?

Otázka č. 3:

Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?

Otázka č. 4:

Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudilo a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytuje následující informace.

K otázce č. 1:

Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti služebních dopravních prostředků. Doporučené limity jsou stanoveny následovně:

- Automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve

- Automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve

Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:

Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny v počtu 8 ks osobních automobilů v policejním provedení.

K otázce č. 4:

V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

vytisknout  e-mailem