Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. Zda bylo ze strany, vedoucího pracovníka, Policie ČR, ÚO Semily. vždy postupováno nestranně a v souladu se skutečným stavem. Při vyřizování podání občanů v souladu se zákony České republiky a EU.

Vedoucí  ÚO Semily vždy postupuje nestranně a v souladu se zákony a platnými předpisy.

2. Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků, činných u Policie ČR, vedoucí Územní odbor, prověřováno, propojení organizovaného zločinu, osob padělající veřejné listiny u Okresní soud Semily, do policejních složek Územní odbor Semily.

Složky Policie ČR, územního odboru Semily šetřily více trestních oznámení podaných Vaši osobou s tím, že se nepodařilo prokázat skutečnosti, které by opravňovaly k postupu dle § 160 tr. řádu. Pokud se týká Vašeho podání na údajné padělání rozsudku u Okresního soudu Semily, pak Vám již bylo několikrát odpovězeno. Viz např. odpověď na otázku 1.4 Vaší žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 8.4.2016.

3. Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků, činných u Policie ČR, vedoucí Územního odboru, prověřováno, propojení organizovaného zločinu, osob padělající veřejné listiny u Katastrálního pracoviště Semily, do policejních složek Územní odbor Semily.

Viz přiměřeně odpověď na otázku č. 1.2.

4. Zda bylo ze strany, vedoucího pracovníka, Policie ČR, vedoucího ÚO Semily, zaznamenáno, že někteří pracovníci, vnitřní kontroly poskytovaly, nepravdivé skutečnosti, při prověřování, nezákonné činnosti, některých policistů činných u Policie ČR, Semily.

Ne, k takovým postupům nedochází, takové skutečnosti zaznamenány nebyly.

5. Zda bylo ze strany vedoucího pracovníka, ÚO Semily zaznamenáno, že úřední osoby, vyřizující, poskytování informací, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, neplní svoji zákonnou povinnost- při odesílání písemnosti, prostřednictvím Česká pošta a.s, kde nejsou vyplněny, údaje , na Výzvě která he vhazována, do schránky občanům.

Ne, toto zaznamenáno nebylo. Otázku je třeba směřovat na odesílatele písemnosti nebo doručovatele.

6. Zda bylo ze strany vedoucího pracovníka, ÚO Semily, že úřední osoby, vyřizující, poskytování informací , podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, neplní, neplní svoji zákonnou povinnost a porušují , služební zákon, kdy ,,poskytnuté informace, nejsou žadateli odesílány, na jim označenou doručovací adresu,, zamecnikv@centrum.cz , při porušení zákona č. 500/2004Sb. Správního řádu a nadřízeného orgánu Policejní prezídium ČR.

Ne, toto zaznamenáno nebylo. Otázku je třeba směřovat na odesílatele písemnosti.

7. Zda ze strany, vedoucího pracovníka , Policie ČR, ÚO Semily. bylo zaznamenáno, že někteří policisté činní u Policie ČR, nadržují pachatelům, závažné trestné činnosti, padělání na pozměňování veřejných listin u Okresní soud Semily, kdy nejednají nestranně a osvědčují nepravdivé skutečnosti.

Viz přiměřeně odpověď na ot. č. 1.2. Pokud však máte konkrétní informace či poznatky k případné nezákonné činnosti policistů, máte možnost se obrátit na věcně příslušný orgán - Generální inspekci bezpečnostních sborů.

8. Zda ze strany, vedoucího pracovníka , Policie ČR, ÚO Semily  zaznamenáno, že někteří policisté činní u Policie ČR, nadržují pachatelům, závažné trestné činnosti, padělání na pozměňování veřejných listin u Katastrálního pracoviště Semily, kdy nejednají nestranně a osvědčují nepravdivé skutečnosti.

Viz přiměřeně odpověď na ot. č. 1.2.

9. Zda bylo ze strany, vedoucího pracovníka , Policie ČR, ÚO Semily. , zaznamenáno, že někteří policisté činní u Policie ČR, nadržují pachatelům, závažné trestné činnosti a těmto pachatelům trestné činnosti, poskytují informace aby mohly uniknout trestnímu stíhání.

Ne, takový postup u PČR, územního odboru Semily není a ani nebyl možný. Více viz odpověď na Vaše dotazy dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 13.1.2017, odpověď 1.7 a 1.8.

10. Zda bylo ze strany, vedoucího pracovníka , Policie ČR, ÚO Semily ,zaznamenáno a rozeznáno že někteří policisté činní u Policie ČR, nadržují pachatelům, závažné trestné činnosti, padělání na pozměňování veřejných listin u Okresní soud Semily, kdy nejednají nestranně a osvědčují nepravdivé skutečnosti- že se nejedná o padělání veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 vydaného v písemné podobě.

K takovým postupům u PČR, územního odboru Semily nedochází.

11. Zda byly, policisté činní u Policie ČR, Obvodního oddělená, povinni dodržovat, při prověřování trestné činnosti- padělání a pozměňování veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaný v r. 2003 , pouze v písemné podobě soudkyní, zákon č. 1/1993Sb. Ústavu České republiky, článek 96 odst. 2, že i rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, musel být veřejně a ústně vyhlášen.

Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl.

1.12       Zda ze strany, vedoucího pracovníka , Policie ČR, ÚO Semily. bylo zaznamenáno, že někteří policisté činní v r. 2016, nadržují pachateli trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny- kdy osvědčují nepravdivé skutečnosti a napomáhají, pachatelům závažné trestné činnosti s padělkem rozsudku čj. 3c 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a opravenému padělku , na 4C 148/87-595- ze dne 21.11.2003 ze dne 31.11.2003, oprava provedena v r. 2015, čísla jednacího na 4C 148/87-595 a znění výroků, kde došlo k padělání, že tato opravená listina, nabyla právní moci dne 15.1.2003Padělek je tento záznam- který osvědčuje , nepravdivé skutečnosti n na veřejné listině, kde spis 4C 148/87 u Okresního soudu v Semilech, neobsahuje, doručenku o doručení , písemnosti v r. 2003(15.1.2004) pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 opravené v r. 2015 ve znění a obsahu, této listiny. Kde tato listina, prokazuje, padělání a pozměnění, listiny o údaj, že účastník řízení obdržel, tuto opravenou listinu , již dne 15.1.2003, kde tyto skutečnosti a listinu padělala soudkyně a k této trestné činnosti, ji bylo napomáháno, policisty, který osvědčoval policistům, že jejich činnost, při prověřování trestné činnosti je v souladu se zákonem. Přesto, že jejich činnost odporuje zákonům.

Všechna trestní oznámení, i ta Vaše, byla šetřena, případně prověřována v souladu se zákony a platnými předpisy, přičemž prověřování trestné činnosti probíhá výhradně pod dozorem státního zástupce. Na obdobnou otázku týkající se Vámi stále předestíraného rozsudku Vám bylo již několikrát odpovězeno. Viz např. Vaše žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 8. 4. 2016, odpověď 1.4.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
26. 7. 2017

vytisknout  e-mailem