Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.1   Která úřední osoba, činná u Policie ČR, Krajské ředitelství policie, Libereckého kraje s uvedením,titulu jména, pracovního zařazení, rozhodla nebo vydala pokyn, že nebudou zveřejňovány , v plném rozsahu informace na ,,úřední desce“, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádná

1.2    Která úřední osoba s uvedením , hodnosti , titulu jména, příjmení , pracovní zařazení u Policie ČR, je odpovědna za aktualizaci , informací ,,údajů“ na web. stránkách Policie České republiky KŘP Libereckého kraje, Obvodní oddělení Semily , při změně zástupce vedoucího, Vyz.výřez prokazující ke dni 4.5.2017 s uvedením zavádějících údajů. Zda , nejsou ke dni 4.5.2017, občané uváděni v omyl .

Aktualizace provedena 10. 5. 2017

1.3   Ke kterému dni bylo s uvedením , dne , měsíce, roku , došlo k ukončení činnosti, v pracovní zařazení ,,zástupce vedoucího“ a na jakém základě

1.4    Ke kterému dni bylo s uvedením , dne , měsíce, roku , došlo k ukončení činnosti, ukončení pracovní zařazení (služební poměru) nu Policie ČR a na jakém základě.

Policista ukončil služební poměr koncem roku 2016 na vlastní žádost. Konkrétní datum ukončení služebního poměru sdělovat nebudeme.

1.5    Ke kterému dni bylo s uvedením , dne , měsíce, roku , došlo k ukončení činnosti, policista v pracovní zařazení ,, vedoucího“ a na jakém základě.

1.6    Ke kterému dni bylo s uvedením , dne , měsíce, roku , došlo k ukončení činnosti, policista v pracovní zařazení-služební poměr u Policie ČR, nebo zda došlo k přeřazení na jiné pracoviště s uvedením tohoto pracoviště.

Policista ukončil služební poměr v roce 2017 na vlastní žádost. Konkrétní datum ukončení služebního poměru sdělovat nebudeme.

1.7  Zda byla ze strany , úřední osoby činné u KŘP LK , mjr. Bc Vlasta Suchánkova , zveřejněna poskytnutá informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím, při dodržení čl.36 odst. 1 listiny základních práv a svobod, kde nebyly poskytnuty informace, občanům a zákonem č. 1/1993Sb. Ústavou České republiky.

Ano.

1.8  Zda bylo možno ze strany občanů, dálkově , prostřednictvím úřední desky Policie ČR, KŘP LK, získat informace o zveřejněných informacích na úřední desce Policie ČR , v rozsahu poskytnutých informací občanům.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje informace poskytnuté na žádost v souladu s § 5 odst. 3 tohoto zákona od účinnosti novely tohoto ustanovení provedené zákonem č. 61/2006 Sb. Informace se zveřejňují prostřednictvím internetových stránek Policie České republiky www.policie.cz nikoliv na úřední desce, ale v sekci „Informační servis“ v kolonce „Vyžádané informace“. V této kolonce jsou pak informace zveřejňovány zvlášť za Policejní prezidium České republiky a zvlášť za jednotlivá krajská ředitelství policie.

1.9 Zda ze strany úředních osob činných u KŘP LK, byli žadatelům, vždy sděleny pravdivé informace o činnosti, některých úředních osob činných u Policie ČR nebo o úkonech spojených s prověřováním trestné činnosti.

Žadateli byly sdělovány pravdivé informace.

1.10  Zda nebyla, že strany některých úředních osob činných u Policie ČR, Libereckého kraje , úmyslně znemožňováním zveřejnění plného obsahu , poskytnutých informací občanů, zakrývána skutečnost, že občanům byly , podsouvány nepravdivé informace a došlo k zatajování skutečného stavu.

Nelze odpovědět, neboť otázka je zmatečná. Obecně je nutno konstatovat, že občanům nejsou podsouvány nepravdivé informace.

1.11  Jaká opatření, byla ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK, učiněna aby informace na wed. stránkách Policie ČR, zachycovali skutečný stav o stavu příslušníků policie ČR , tak zveřejněné informace na úřední desce , PČR KŘP LK

1.12 Kolik písemností- podání , s uvedením počtu od r. 2015 a uvedením č.j. , ze strany úředních osob činných u Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, nebylo , doručeno na doručovací adresu e.mail: a z jakých důvodů.

Žádná. KŘP Libereckého kraje doručuje žadateli odpovědi na žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pouze na adresu trvalého pobytu.

1.13  Zda bylo ze strany , ředitele Policie ČR, KŘP LK, zaznamenáno, že ze strany, úřední osoby činné u Policie ČR , KŘP LK, Územní odbor Semily,  byl porušen zákon , služební zákon.

Nebylo

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
21. 6. 2017

vytisknout  e-mailem