Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.1 Z jakých důvodů, podání Policie ČR, pod čj. KRPL-30359-3/ČJ-2017-180066-OVK ze dne 23.3.2017, neobsahuje , označení spisové značky odesilatele , ze dne 14.3.2016,

Písemnost byla označena příslušným datem vzniku podání.

1.2- Z jakých důvodů, bylo podání , ze dne 14.3.2017, postoupeno na OSZ Semily, k přijetí vlastních opatření. A to i s uvedením zákonných důvodů.

Podání ze dne 14.3.2017 bylo reakcí pisatele na způsob vyřízení jeho podání zřejmě nepřesně datovaného dne 14.13.2016. V obsahu tohoto původního podání (Čj.:KRPL-11248/ČJ-2017-181114) je doloženo, že celé podání bylo adresované Okresní státní zástupkyni v Semilech , jednalo se tedy o materiály, které pisatel původně adresoval na OSZ Semily. V tomto případě bylo podání ze strany OSZ Semily plně pod jeho dohledem. Následné podání ze dne 14.3.2017 pak bylo směřováno proti dvěma policistům. Z důvodu, že formulace a argumentace pisatele nebyla zcela jasná, navíc byla proložena údajnými důkazy, a protože Odboru vnitřní kontroly nepřísluší posuzovat důkazní a právní stránku věcí, navíc těch, které vede v patrnosti Okresní státní zastupitelství, proto bylo podání postoupeno na OSZ Semily, k přijetí jejich vlastních opatření. To jest, že v případě zjištění jakýchkoliv zásadních pochybení ze strany policejního orgánu, by Okresní státní zastupitelství v Semilech informovalo v tomto směru příslušný útvar.  Navíc, zde byly uvedené důkazy, které mohlo Okresní státní zastupitelství v Semilech, také posoudit. Proto bylo podání ze dne 14.3.2017 postoupeno na OSZ Semily.

1.3- Z jakých důvodů, nebylo, trestní oznámení na Policisty ČR, ze dne 14.3.2017, předáno k prověření Generální inspekci bezpečnostních zborů k prověření v souladu se zákony České republiky, ze strany  vedoucí, Odboru vnitřní kontroly,KŘP LK.

Odp. viz 1.2.

1.4- Zda nebylo ze strany vedoucí, Odboru vnitřní kontroly,KŘP LK., postoupením podání ze dne 14. 3.2017, porušen služební zákon, snaha zakrýt nezákonnou činnost, Policistů ČR, Obvodního oddělení Semily, kteří při své činnosti, vědomě, porušily zákony České republiky a služební zákon, kde tuto skutečnost, je oprávněna pouze prověřovat GIBS.

Důvody postoupení byly jasně vysvětleny viz. odp. 1.2.

1.5- Zda je ze strany , úředních osob, činných u Policie ČR, Libereckého kraje , že , obálky s ´červeným pruhem, nejsou ani odborem vnitřní kontroly, řádně v souladu se zákonem č. 500/2004Sb. vyplněny v části, poučení. .Kde jsou ze strany, Policistů činných u Policie ČR, občané běžně ,,poškozovány na svých právech na řádném vyplnění, Poučení v souladu se zákonem, kdo písemnost, odeslal s uvedením čísla jednacího, kde je prokazatelné že , tuto zákonnou povinnost, přehlíží i takové oddělení Policie ČR, jako je odbor vnitřní kontroly libereckého kraje. Kde tuto skutečnost, prokazuje, útržek vhozený, příjemci Milan Špicar, , doručované listovní zásilky s červeným pruhem, kde tato výzva není , řádně vyplněna.

Pro potřeby OVK KŘP LB postačuje, když je obálka vyplněná na první straně včetně ČJ.: písemnosti. Toto je dokladem pouze o předání písemnosti do vlastních rukou. Toto nemá vliv na jakékoliv rozhodnutí – soudní a pod.

1.6- Jaká opatření, byla ze strany KŘP LK, Odboru vnitřní kontroly Liberec, vedoucího učiněna aby odesílané písemnosti, ze strany úředních osob činných u Policie ČR, Libereckého kraje , byly řádně vyplňována a to v části, ,,POUČENÍ“, které je podle zákona 500/2004Sb. SŘ, vhazováno , doručovateli(ČP. s.p.) do schránky.

Viz odpověď 1.5.

1.7- Jaká opatření, byla ze strany KŘP LK, Odboru vnitřní kontroly Liberec, vedoucího, učiněna aby odesílané písemnosti, ze strany úředních osob činných u Policie ČR, Libereckého kraje, byly řádně odesílány , a to i na označené doručovací adresy, občanů -oznamovatelů a to i uvedené elektronické adresy. , které označí jako , doručovací adresy, pro příjem podání a to i podání Policie ČR.

Písemnosti se zasílají tak, aby bylo ověřeno jejich doručení.

1.8- Jaká opatření může učinit OSZ Semily , jejich vlastní opatření ,ve věci trestné činnosti , některých policistů činných u Policie ČR , s uvedením zákonných opatření , vedoucí.

Viz odp. 1.2.

1.9- Zda nebyl, ze strany vedoucího , Odboru vnitřní kontroly , Libereckého kraje, porušen služební zákon a další zákony České republiky, nevyjímaje zákon č. 141/1961Sb. Trestního řádu, jestliže, předal , postoupil trestní oznámení na policisty , činné u Policie ČR, na OSZ Semily k přijetí vlastních opatření. Jak tuto skutečnost prokazuje , podání pod čj. KRPL-30359-3/ČJ-2017-180066-OVK ze dne 23.3.2017.

Ze strany vedoucího Odboru vnitřní konroly nedošlo k porušení jakékoliv právní normy.

1.10- Zda , bylo ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK , zjištěno, že někteří policisté činní u Policie ČR, neplní svoji zákonnou povinnost ani jako pracovníci -Odboru vnitřní kontroly- kde některé znaky činnosti, prokazují , znaky ,,nadržování- a navádění jiného ke spáchání trestné činnosti- neplněním kontrolních povinností- u Policie ČR Libereckého kraje, některými Policisty, Územního odboru Semily, kde toto jednání je nepřípustné porušení čl.39 listiny základních práv a svobod.

Nebylo zjištěno, že by se pracovníci OVK dopustili jakéhokoliv protiprávního jednání. Pokud by vzniklo takové podezření, ihned by bylo postoupeno GIBS Liberec, k přijetí jejich vlastních opatření. 

1.11- Zda byla, ze strany ředitele PČR KŘP LK, provedena , kontrola v letech 2015, 2016,2017, zda činnost , úředních osob činných u KŘP LK, Odboru vnitřní kontroly Liberec , je v souladu se zákony České republiky a EU a zda pracovníci , tohoto kontrolního orgánu, neporušují služební zákon a zda plní svoji zákonnou povinnost , s uvedením, služebního čísla, Policisty Který tuto kontrolu, prováděl, s uvedením, titulu, hodnosti, pracovního zařazení a s jakým výsledkem, byla tato kontrola provedena.

Na OVK KŘP Libereckého kraje byly v letech 2015, 2016, 2017 prováděny kontroly nadřízeným orgánem.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. června 2017

vytisknout  e-mailem