Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.1       Zda byl ze strany vedoucího pracovníka, ÚO Semily, vydán pokyn, aby někteří policisté činní u Policie ČR, ve svých podáních. Osvědčovaly- potvrzovaly, nepravdivé skutečnosti o pachatelích trestné činnosti aby unikly trestnímu stíhání.

Ne, takový pokyn vydán nebyl, ani nemohl být vydán.

1.2          Zda byl ze strany vedoucího pracovníka, ÚO Semily, vydán pokyn, aby někteří policisté činní u Policie ČR, ve svých podáních. Osvědčovaly- potvrzovaly, nepravdivé skutečnosti o pachatelích trestné činnosti aby unikly trestnímu stíhání z řad policistů činných u Policie ČR Semily.

Viz odpověď na otázku 1.1

1.3          Zda byly, ze strany úředních osob, činných u Policie ČR, Územního odboru Semily, vždy v průběhu prověřování trestné činnosti, vyslechnuti pachatelé trestné činnosti do záznamu podání vysvětlení, podezřelého- pachatele oznámené trestné činnosti.

V průběhu prověřování trestné činnosti je vždy postupováno v souladu se zákony, přičemž prověřování trestné činnosti probíhá výhradně pod dozorem státního zástupce.

1.4          Zda byl, jako policista činná úřední osoba u Policie ČR Semily s uvedením

Otázka nedává smysl.

1.5          Proč nebyly, přílohy k poskytnutým informacím, pod čj. KRPL-3167-1ČJ-2017-1800PI, ze strany, zpracovatele, vlastnoručně podepsány s uvedením, jeho pracovního zařazení

Policista byl pověřen zpracováním podkladů k Vašim dotazům a tyto podklady byly zpracovány pouze elektronicky. Vlastnoruční podpis není vyžadován. Pracovní zařazení bylo uvedeno - komisař.

1.6          Kolik trestních oznámení občanů, policisté činní u Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, v r. 2015 až 2016, posuzovali podle obsahu a s uvedení počtu v každém měsíci a uvedení hodnosti, titulu a služebního čísla, policisty a zda nedošlo k prověřování oznámené trestné činnosti v souladu se zákone č.141/1961Sb. Trestního zákona s vydáním usnesení- nebo jiného rozhodnutí.

V roce 2015 bylo útvarem PČR OO Semily přijato 214 trestních oznámení (za každý měsíc v průměru 17,8 oznámení) – všechna oznámení byla prošetřena v souladu se zákony a platnými předpisy. V roce 2016 bylo útvarem PČR OO Semily přijato 172 trestních oznámení (za každý měsíc v průměru 14,3 oznámení)  – všechna oznámení byla prošetřena v souladu se zákony a platnými předpisy. Na přijetí a zpracování trestních oznámení se podíleli všichni policisté OOP Semily, na zpracování některých trestních oznámeních se podíleli i policisté služby kriminální policie a vyšetřování ÚO Semily. Kompletní jmenný seznam policistů s evidenčními čísly zařazených na Obvodním oddělení policie Semily nebo na SKPV Semily neposkytujeme s ohledem na ochranu osobních údajů.

1.7          Které úřední osoby – uvedení hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovního zařazení, činné u Územní odbor Semily, prověřovaly, oznámenou trestnou činnost, na policistu OO Semily a zda došlo k vydání usnesení – nebo jiného rozhodnutí o ukončení prověřování, oznámené trestné činnosti.

Četná podání učiněná Vaší osobou na údajnou trestnou činnost policisty,  který v minulosti pracoval jako zástupce vedoucího OOP Semily, byla postoupena Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Ač Vám na otázky obdobného typu, ve kterých se snažíte osočovat policisty OOP Semily z různě konstruovaných protiprávních jednání, bylo již několikrát odpovídáno, znovu Vás mohu ujistit, že pan Mašek byl čestný policista, který ctil zákony a svoji službu vykonával svědomitě. Pokud však máte konkrétní informace či poznatky k případné nezákonné činnosti policistů, máte možnost se obrátit na věcně příslušný orgán - Generální inspekci bezpečnostních sborů.

1.8          Které úřední osoby – uvedení hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovního zařazení, činné u Územní odbor Semily, prověřovaly, oznámenou trestnou činnost , na policistu OOP Semily a zda došlo k vydání usnesení- nebo jiného rozhodnutí o ukončení prověřování , oznámené trestné činnosti.

Četná podání učiněná Vaší osobou na údajnou trestnou činnost vedoucího OOP Semily, byla postoupena Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Ač Vám na otázky obdobného typu, ve kterých se snažíte osočovat policisty OOP Semily z různě konstruovaných protiprávních jednání, bylo již několikrát odpovídáno, znovu Vás mohu ujistit, je to čestný policista, který ctí zákony a svoji službu vykonává svědomitě. Pokud však máte konkrétní informace či poznatky k případné nezákonné činnosti policistů, máte možnost se obrátit na věcně příslušný orgán - Generální inspekci bezpečnostních sborů.

1.9          Zda byla úřední osoba, vedoucí územního odboru Semily z úřední povinnosti, seznámena s tím, že v případě, že Policisté činní u Policie ČR, OO Semily , jestliže potvrdí- osvědčí, že při křivém svědectví a vypracování nepravdivých znaleckých posudků, soudního znalce, se nejedná o trestnou činnost , zadokumentované pod ORSM-2094/SM-TČ-2005 , resp.ORSM-1688/TČ-14-2004, potvrdily –osvědčily, nepravdivé skutečnosti, kde zákony České republiky a důkazy, prokazují tuto trestnou činnost a policisté uvedení na usneseních, napomáhaly pachateli aby závažné trestné činnosti aby unikl trestnímu stíhání. ( kde tuto skutečnost , prokazují zákony), které byly policisty, porušeny.

Otázka nedává smysl. Pokud se týká případu vedeného pod ORSM-2094/SM-TČ-2005, resp.ORSM-1688/TČ-14-2004, pak nutno doplnit, že tento byl řádně zadokumentován a prověřován. Viz odpověď na Vaši žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 2.7.2016, dotaz č. 1.1 až 1.4.

1.10       Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků PČR Územní odbor Semily- zaznamenáno, že někteří příslušníci, Policie ČR, předávají informace, pachatelům závažné trestné činnosti k zastrašení oznamovatele – svědka , závažné trestné činnosti.

K takovým postupům u PČR, územního odboru Semily nedochází.

1.11       Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR Územní odbor Semily, zaznamenáno neplnění, zákonných povinností, úřední osobou , při porušení služebního zákona, kdy podání občanů- trestní oznámení, jemu podřízení , příslušníci policie, neposuzovali ke dni 24.1.2017, podle obsahu , podání v souladu se zákony České republiky. A trestní oznámení nebyla, prověřována v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a zákona č. 402009Sb. Trestního zákona, a oznámená trestní činnost nebyla ukončena usnesením.

Takový případ zaznamenán nebyl. Veškerá podání občanů jsou posuzována podle obsahu, řádně šetřena, případně prověřována v souladu se zákony a platnými předpisy.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 7. 2017

vytisknout  e-mailem