Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 

Od 1. ledna 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změnilo. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat.

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 tisíc korun.

Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 tisíc korun. Částka, od které nehodu musíme hlásit se výrazně zvýšila, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 je 100 tisíc korun.

Kdy volat Policii ČR: 

1. Pokud při nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby (třeba i jen drobnému).
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě zřejmě převyšující částku 100 tisíc korun.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); Policie ČR se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zase až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě. 

Zatímco do konce roku 2008 jsme volali Policii ČR ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změnilo a Policie ČR se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku
100. 000 Kč.
 

Bez Policie? Sepište o nehodě záznam! 

Zákon od ledna 2009 účastníkům nehody ukládá jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se Policie ČR nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. 

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze například doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě Policii ČR. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu Policie ČR k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku. 

komisař npor. Bc. Pavel EŠPANDR
vedoucí SDN DI Ústí nad Orlicí

vytisknout  e-mailem