Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Bulletin "Drugs & Forensics Bulletin"

Dámy a pánové,
dostává se Vám do rukou první výtisk informačního bulletinu Národní protidrogové centrály Policie České republiky.
          Cílem tohoto bulletinu je informovat odbornou veřejnost o všech nejnovějších aspektech a vývojových tendencích v oblasti drogové kriminality, sjednocovat postup orgánů policie ve vyhledávání a odhalování nedovolené výroby, vývozu, dovozu, převozu, šíření a obchodu s OPL, publikovat nejzajímavější uzavřené případy na území České republiky i v zahraničí s poučeními z toho plynoucími.
Přáli bychom si, aby bulletin vyplnil informační vakuum v této oblasti a přispěl k informovanosti v řadách Policie ČR o tomto, dnes tak aktuálním nebezpečí jako je drogová kriminalita a jevy s ní související.
          Tímto zároveň vyzýváme všechny, kterým se tento bulletin bude dostávat do rukou, aby svými zkušenostmi a názory přispívali k obohacení odborné úrovně tiskoviny, jejímž vydáváním sledujeme prohlubování profesionální zdatnosti pracovníků proti tomuto negativnímu jevu ve všech zainteresovaných složkách.
          Těmito slovy uvedl tehdejší ředitel Národní protidrogové centrály JUDr. Jiří KOMOROUS první číslo Bulletinu.
          Po šestnácti letech na něj navázal v posledním čísle 15. ročníku (4/2009) současný ředitel NPC plk. Mgr. Jakub Frydrych v úvodníku: 
„Vážení čtenáři,
bulletin Národní protidrogové centrály vychází již patnáctým rokem jako odborné periodikum výkonného policejního útvaru, který byl zřízen s cílem potírat nejzávažnější formy drogové trestné činnosti. Vám, kteří se s bulletinem setkáváte již delší dobu a zůstáváte mu věrni, děkujeme za tuto formu podpory a dovolujeme si vyjádřit příslib, že i do budoucna se pokusíme jeho obsahovou stránkou Vás nezklamat.“
          První ročníky byly určeny vysloveně pro služební účely. Přesto byl Bulletin známý i mezi dalšími pracovníky z oblasti boje proti drogám. To vedlo k tomu, že se později Bulletin stal čtvrtletníkem, určeným pro odbornou veřejnost, zejména pro policisty, státní zástupce, soudce, učitele a pracovníky na úseku prevence proti drogám. Tento statut si zachovává do současné doby, kdy vychází v nákladu 2000 kusů. Po celou dobu od roku 1995, kdy je Bulletin pravidelně vydáván, si udržuje přibližně stejný počet čtenářů. Některé vysoké školy jej uvádějí mezi doporučenou studijní literaturou k problematice drog a závislostí.
 
Pravidla pro autory

  

Archiv jednotlivých čísel

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
  1996 1997               2005 15 let NPC
                     

Malá
policejní
akademie

2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 2015 2016    


01


01


01


01
 

01


01


01 


01 


01
   

 

02

 

02

 

02

 

02

 

02

 

02 

 

02

 

02

 

02

   

 

03

 

03

 

03

 

03

 

03 

 

03 

 

03

 

03

 

03

   

 

04

 

04

 

04

 

04

 

04

 

04

 

04

 

04

 

04

Obálka1_náhled    
 05                      

Citační zkratka: Drugs Forensics Bull

vytisknout  e-mailem